Škola, kterou si její učitelé a studenti na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato pravidla, jako nezbytný předpoklad naplňování cílů, jež si předsevzala. Hlavním cílem školy je vychovat a vzdělat své studenty tak, aby byli schopni dále pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách a aby se do svého života dokázali postavit jako nezávislé tvořivé osobnosti, jež rozvíjejí to nejlepší, co v sobě mají, ve prospěch svůj i ostatních. Aby se tyto cíle naplnily, je potřeba, aby každý ze studentů v sobě rozvinul schopnost poznávat a vzdělávat se po dobu celého života, schopnost spolupracovat s ostatními a především schopnost nacházet ve svém životě smysluplné cíle. Je mnoho okolností, jež zvenčí i zevnitř brání naplňování těchto cílů. Tento Školní řád slouží k tomu, aby se počet takovýchto překážek zmenšil a byla zde pevná opora pro práva a povinnosti všech stran.