Ilustrativní obrázek příspěvku

Operační program Jan Amos Komenský – Šablony I WL

V letošním roce (2023) jsme se zahájili realizaci projektu Šablony I WL, podporovaného Evropskou unií a Ministerstvem školství.

Projekt podpoří naše aktivity v oblasti spolupráce s různými institucemi při sociálních a profesních prakticích našich žáků. Umožní další vzdělávání učitelů a jejich spolupráci ve výuce, zejména formou hospitací a tandemové výuky. Podpoří rovněž další inovativní vzdělávání žáků.

Celková výše podpory je 903 tis. Kč.

 

Doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Do projektu Doučování žáků škol jsme se zapojili v září 2021. Slouží k  podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem k vyrovnání vzdělávacích ztrát kvůli nemožnosti realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

V roce 2022 se naše škola zapojila do projektu iKAP 2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047), podporovaného Evropskou Unií a Magistrátem Hl. města Prahy.

Cílem projektu je další rozvoj školy prostřednictvím tandemové výuky, zapojení odborníků z praxe, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, koordinace spolupráce školy a zaměstnavatelů a kariérního poradenství.

Celková výše předpokládané podpory je 531 tis. Kč.

Šablony II Waldorfské lyceum

Projekt „Šablony II Waldorfské lyceum“ je spolufinancován Evropskou unií.

Realizaci tohoto projektu jsme zahájili 1. září 2019, bude probíhat do prosince 2021.

Cílem projektu je rozvoj školy je tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníků z praxe do výuky, podpora polytechnického vzdělávání, koordinace spolupráce se zaměstnavateli, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a kariérové poradenství.

Celková výše předpokládané podpory je 660 tis. Kč.

Forum Eurythmie – mezinárodní festival pro mladé

Od roku 2015 podáváme každoročně úspěšně žádost o poskytnutí příspěvku z programu „Cesta ke vzdělání“ na podporu účasti na mezinárodním eurytmickém fóru pro mladé v německém Witten Annen.

Festivalu FORUM Eurythmie, Internationales Jugend Eurythmie Festival se každoročně účastní na 500 žáků waldorfských škol, studentů eurytmie, ale i profesionálních eurytmických skupin či sólistů z celého světa.  

Druhý krok k adaptabilitě

Tento projekt, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci programu OPPA, probíhal na naší škole od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Cílem projektu bylo učinit další krok v rozvoji vzdělávací koncepce, která by v co největší míře podporovala u našich studentů rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, enviromentální a finanční gramotnosti a tím i jejich adaptabilitu ve vztahu k požadavkům trhu práce.