Studium probíhá podle Školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum, zpracovaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Kombinované lyceum.