Informace k maturitní zkoušce 2024

Společná (státní) část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z cizího jazyka nebo matematiky.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z:

  • písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
  • písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si žák nevybral společnou zkoušku z matematiky, která je tvořena pouze státním didaktickým testem)
  • odborné maturitní práce s s ústní obhajobou před maturitní komisí
  • dvou ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí. Ústní zkouška může být doplněna i dalšími formami zkoušky (praktická/umělecká, písemná, marturitní práce s ústní obhajobou před maturitní komisí). Jedna z ústních zkoušek musí být z profilového předmětu specializace

Téma písemné odborné maturitní práce si student volí z nabídky témat vypsaných ředitelem školy. Ústní zkoušky si volí z nabídky dané rozhodnutím ředitele.

Tématické okruhy maturitních předmětů publikujeme na intranetu (LMS).
Další informace ke státním maturitám najdete na webu maturita.cermat.cz.