Waldorfské lyceum jsme zakládali s tím, že je potřeba jiné pojetí vzdělávání.

  • že klasický způsob, založený především na předávání informací, již neodpovídá stavu a potřebám společnosti
  • že naši současní žáci budou muset několikrát za život změnit profesi, naučit se úplně nové věci, přizpůsobit se zcela změněným podmínkám.
  • že od „výcviku“ ke konkrétním znalostem, dovednostem a rolím je potřeba přejít k podpoře celkového vývoje žáka, tedy k vytváření schopností a vlastností.

***

Waldorfská pedagogika přináší nový model komplexního vzdělávání. Žáci jsou rozvíjeni jak v oblasti znalostí, tak i v metodických, sociálních a osobnostních kompetencích. Výuka probíhá v souvislostech, s důrazem na vlastní zkušenost a úsudek (objevitelské vyučování), na tvořivost a podnikavost, a také na zvládání praktických výzev v práci rukami i v komunikaci s okolím.

Absolventi waldorfských škol bývají vnitřně silné a soběstačné osobnosti, které se umí vyrovnávat se změnami a potřebami doby (např. nezaměstnanost absolventů waldorfských škol je podle německých či dánských statistik zhruba čtvrtinová oproti průměru).

Waldorfská pedagogika je nejrozšířenějším typem alternativního vzdělávání ve světě, v 76 zemích světa existuje několik tisíc školek a škol. Za posledních 30 let se počet waldorfských škol zvýšil desetkrát.

***

Waldorfské lyceum v Praze vzniklo v roce 2006 jako experiment s jednou třídou v ročníku a bylo umístěno do provizorních prostor na Praze 4. Způsob tohoto vzdělávání se ukázal velmi úspěšný, dnes patří Waldorfské lyceum k nejžádanějším školám v Praze. Prostory pro důstojné fungování a rozšíření školy na více tříd se však stále nedařilo nalézt.

Zřizovatel školy – Magistrát hlavního města Prahy – se proto rozhodl řešit tento problém výstavbou nové budovy. Byla vypracována první studie budovy pro 2 až 3 třídy v ročníku, záměr byl zařazen do magistrátního plánu investic. Pokud vše půjde dobře, v roce 2026 se otevře nová škola, která může:

  • nabídnout inspiraci ostatním pražským školám a učitelům,
  • otevírat řadu otázek, jak by vlastně vzdělávání zaměřené na kompetence mělo či mohlo vypadat,
  • pomoci tomu, aby se i další školy vydaly svými cestami k modernímu vzdělávání.