Fotografie školní budovy a zahrady

Sídlo školy

Střední škola – Waldorfské lyceum
Křejpského 1501/12
149 00 Praha 4

Identifikační údaje

IČ: 71219293
DIČ: CZ-71219293
IZO: 150078137
Red IZO: 650075684

Bankovní spojení: 2007400006/6000

Typ školy

Typ: veřejná (školné se neplatí)
Střední škola – Waldorfské lyceum je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Studijní obor

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Specializace

  • Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
  • Přírodovědná – profilujícími předměty jsou matematika, biologie, chemie a fyzika

Studium

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou

Aktuální počet žáků

120

Přijímací řízení

Pověřenec na ochranu osobních údajů

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
e-mail: gdpr[at]skacelik.cz

Stravování

V jídelně gymnázia Opatov.
Jídelní lístek | Kontakty a informace | Aktuality

Dostupnost

MHD – Metro Opatov (trasa C) nebo autobusová zastávka Ke Kateřinkám.
Parkování zdarma před školou.
Do budovy školy je zajištěn bezbariérový vstup.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dostupné v PDF dokumentu

Realizované projekty

V současné době realizujeme tyto projekty s podporou Evropské unie:

  • Šablony II – Waldorfské lyceum, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016185. Realizace od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022.
  • Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001944. Realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. plakát
  • iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047. Realizace od 1. 3. 2022 do 28. 2. 30. 11. 2023.