Praktické metodické týdny

Pro středoškolské waldorfské učitele nabízíme PRAKTICKÉ METODICKÉ TÝDNY na Waldorfském lyceu v Praze. To obnáší týdenní přítomnost na epochovém vyučování, jeho každodenní přípravu a vyhodnocení spolu s naším učitelem či zahraničním docentem, event. samostatné zpracování plánu celé epochy a jejích metodických hledisek ve spolupráci s naším učitelem či zahraničním docentem (dle dohody, tématu či potřeby). Více informací na  nebo tel. 777694019.

Letní kurz waldorfské pedagogiky

Od 7. do 12. července 2024 by se v ZŠ a SŠ v Semilech uskuteční týdenní Letní kurz waldorfské pedagogiky pro nové zájemce o tuto pedagogiku. Bližší informace jsou na webu Akademie waldorfské pedagogiky http://www.awaldorf.cz/

Seminář „Waldorfský učitel“

V říjnu 2023 byl zahájen nový běh tříletého základního semináře „Waldorfský učitel“, který probíhá formou 9 víkendů ve školním roce na Waldorfském lyceu v Praze a tří zhruba dvoutýdenních letních soustředění na Waldorfské ZŠ a SŠ v Semilech.

Organizátorem semináře je Akademie waldorfské pedagogiky, více se dozvíte na jejím webu http://www.awaldorf.cz/seminare/zakladni-seminare/waldorfsky-ucitel/

RSS Nabídka Akademie waldorfské pedagogiky

  • Metodické víkendy 22.4.2024
    V termínech 3. – 5. a 24. – 25. května se uskuteční  blokové metodické semináře předmětů kreslení forem, hudební výchova a výuka cizích jazyků. Více v rubrice Semináře.

Archiv vzdělávacích akcí

Seminář WALDORFSKÝ UČITEL 2017-2020

Od září 2017 probíhá na naší škole nový běh tříletého semináře WALDORFSKÝ UČITEL. Poskytuje základní vhled do všech oblastí waldorfské pedagogiky. Je určen zejména učitelům a studentům pedagogických fakult, ale i dalším zájemcům.

Bližší informace

Seminář WALDORFSKÝ UČITEL 2015-2018

letak15m2_Stránka_1

Od září 2015 probíhá tříletý semináře WALDORFSKÝ UČITEL. Je určen aktivním učitelům waldorfských škol bez waldorfského vzdělání, studentům pedagogických fakult a všem, kdo hledají smysluplné povolání. Další běh tohoto semináře se plánuje od září 2017.

Bližší informace
Průvodce studiem

Praktické metodické týdny

Pro středoškolské waldorfské učitele nabízíme PRAKTICKÉ METODICKÉ TÝDNY na Waldorfském lyceu v Praze. To obnáší týdenní přítomnost na epochovém vyučování, jeho každodenní přípravu a vyhodnocení spolu s naším učitelem či zahraničním docentem, event. samostatné zpracování plánu celé epochy a jejích metodických hledisek ve spolupráci s naším učitelem či zahraničním docentem (dle dohody, tématu či potřeby). Více informací na  nebo tel. 777694019.

Letní kurz waldorfské pedagogiky

V týdnu 16. 7. – 21. 7. 2017 Vás zveme na 27. Letní kurz waldorfské pedagogiky na téma Škola jako živoucí organismus.

Také letos jsme pro Vás připravili tradiční Letní kurz, ve kterém se setkávají jednak noví zájemci o tuto pedagogiku, jednak zkušení učitelé, aby prožili společný týden a navzájem se inspirovali.
Nabídka pracovních skupin je připravena tak, že některé jsou určeny všem účastníkům, některé však jsou prohlubující, tedy pouze pro waldorfské učitele, kteří se intenzivně připravují na září 2017. Přejeme si, aby se vám na letním kurzu líbilo a načerpali jste hodně inspirace i radosti.

Pořádá: Asociace waldorfských škol ČR – skupina Vzdělávání Pardubice ve spolupráci se Základní školou a Střední školou waldorfskou v Semilech a Akademií waldorfské pedagogiky

UČITEL NA WALDORFSKÉ ŠKOLE 2013-2016

Asociace waldorfských škol ve spolupráci se Svobodnou vysokou školou – Seminářem waldorfské pedagogiky Stuttgart realizovala od září 2013 na naší škole tříletý seminář UČITEL NA WALDORFSKÉ ŠKOLE, který probíhá na naší škole. Více informací zde.

Vzdělávání učitelů cizích jazyků 2013-2015

V létech 2013 – 2015 probíhalo v naší škole dvouleté vzdělávání učitelů cizích jazyků na waldorfských školách. Více informací najdete na stránce semináře.

PRAKTICKÝ WALDORFSKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE V 6.-12.TŘÍDĚ 2010–2013

V září roku 2010 se rozběhl tříletý waldorfský seminář, který pořádá naše škola. Seminář je zaměřený na praktické otázky výuky v 6.-12. třídě waldorfské školy. Seminář je uznán českou asociací waldorfských škol a podporován organizací IAO, zabývající se rozvojem waldorfské pedagogiky ve střední a východní Evropě. Je rovněž akreditován ministerstvem školství jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.