Waldorfské lyceum v Praze začalo fungovat od září r. 2006 s jednou třídou v 1. ročníku. Bylo zřízeno magistrátem hl. města Prahy jako určitý experiment, s tím že se ukáže, zda je tento nový typ školy životaschopný.

První studenti úspěšně maturovali v r. 2010, naše druhá maturitní třída se  v roce 2011 umístila na 1. místě v ČR mezi středními odbornými školami ve státních maturitách (od té doby není pořadí zveřejňováno).

Již několik let patříme k nejžádanějším školám v Praze, zájem o přijetí je čtyřnásobný.

Škola realizuje (s výbornými výsledky) rozvojové vzdělávání zaměřené na kompetence, které může být inspirací i pro další pražské školy a učitele.

Učitelský tým je mladý a dynamický, tvoří ho více mužů než žen, výborně spolupracuje, vytváří nové věci a projekty a aktivně se podílí na vývoji školy.

Na Waldorfském lyceu probíhá také další vzdělávání pedagogů, větší část lektorů je tvořena jeho učiteli. V říjnu 2021 začíná již sedmý běh tříletého vzdělávání, kromě toho probíhají další týdenní nebo víkendové semináře, lyceum také nabízí pro zájemce tzv. Praktické  metodické týdny, probíhá zde řada hospitací, stáží a praxí učitelů a studentů pedagogických fakult.

***

Základním principem práce je objevitelské vyučování, koncentrované do různých projektových bloků. Studentům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem. Podílí se tak na řešení, mohou přicházet se svými náměty a pohledy na věc, jsou vedeni k vlastnímu myšlení.

Vedle pravidelné výuky absolvují studenti i týdenní umělecké projekty a také 1-2 týdenní praktika mimo školu – zeměměřické praktikum v 1. ročníku, ekologické praktikum ve 2. ročníku, dvoutýdenní sociální praktikum ve 3. ročníku a profesní praktikum ve 4. ročníku. Na těchto aktivitách se podílí široké spektrum spolupracujících institucí, např. při sociálním praktiku nabízíme studentům 20-25 organizací (speciální MŠ a ZŠ, chráněné dílny, poradny pro uprchlíky, domovy pro seniory, střediska pro drogové závislosti).

Z velkého množství různých aktivit lze zmínit např. podnikatelský projekt, veřejné prezentace ročníkových prací, tvorbu časopisu, Den poezie, Klub mladého diváka, systém individuálních rozhovorů se studenty, různá divadelní představení, každoroční účast na mezinárodním eurytmickém festivalu ve Wittenu, školní ples, koncerty třídních pěveckých sborů, studijní cesty do zahraničí apod.

Od r. 2014 jsme držitelem titulu Světová škola, udělovaného školám, které se zabývají globálními tématy.

Z pohledu studentů a absolventů patří Waldorfské lyceum k TOP středním školám v České republice. V jejich hlasování v projektu Střední Roku se každoročně umisťujeme na předních místech. Ve školním roce 2018/2019 získala škola 1. místo v kategorii Hlavní město Praha.

***

Můžeme tedy konstatovat, že projekt Waldorfského lycea v Praze je velmi úspěšný. Za 15 let existence se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní rozvojový vzdělávací model, vybudovat vynikající tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolupráci s řadou domácích a zahraničních subjektů. Škola si získala jméno v široké veřejnosti i v odborných kruzích, zájem o přijetí ji řadí k nejlepším školám v Praze. Efektivitu tohoto způsobu vzdělávání potvrzují i čelní umístění ve státních maturitách či zprávy České školní inspekce.