O krátké, ale intenzivní historii školy se nejlépe dozvíte z výročních zpráv školy.

Výroční zprávy

Všechny uvedené dokumenty jsou ve formátu PDF.