Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy dle příslušných paragrafů školského zákona o Školské radě.

Složení Školské rady

Jméno Zastupuje Kontakt
Petr Hájek rodiče, předseda ŠR
Matěj Bíža rodiče
Tomáš Feřtek čestný člen tfertek[at]gmail.com
Ondřej Krása zřizovatele ondrej.krasa[at]gmail.com
Michal Veselský zřizovatele
Radovan Daniel pedagogický sbor r.daniel[at]wlyceum.cz
Matouš Černý pedagogický sbor, místopředseda ŠR