Střední škola – waldorfské lyceum se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky školy dostupné na adrese https://wlyceum.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., z důvodu prvků nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Povinně zveřejňovaný obsah na webu školského zařízení je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nepřístupný obsah

  • Některé obrázky, zejména ve fotogalerii, neobsahují alternativní text. V případě náhledových obrázků se jedná o ilustrativní obsah doplněný textem. (Pravidlo 1.1. Textové alternativy) (Level A)
    Obsah není přístupný jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů a z důvodu nepřiměřené zátěže.
  • Některé prvky stránky nesplňují kritéria kontrastu. (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast) (Level AA)
    Obsah není přístupný jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů, nicméně zohledníme to v návrhu příští verze grafické podoby stránek.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda posouzení provedené třetí stranou (správcem webu).

Toto prohlášení bylo revidováno 30. 7. 2021.

Informace prezentované v jiných formátech

Pro veškeré primární dokumenty využíváme výhradně formát PDF. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

Dokumenty nižší důležitosti mohou být publikovány v dalších formátech:

  • Dokumenty MS Office – DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPTX, PPT – je možné zobrazit pomocí prohlížečů společnosti Microsoft či jiných stran, kancelářských aplikací v cloudu, doplňků pro prohlížeče nebo operační systém, alternativních kancelářských balíků poskytovaných zdarma.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Jedná se o metodu běžně podporovanou operačními systémy, případně je možné použít nástroje třetích stran zdarma, např. 7-zip.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě potíží se zobrazením informací na tomto webu, kontaktujte autora dokumentu nebo kancelář školy a domluvte zaslání souboru v jiném formátu.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru.
Jiří Procházka | Web: norbou.com | E-mail: jiri.prochazka[at]norbou.com.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost[at]mvcr.cz