Díky laskavosti našich přátel, lektorů z České republiky, Slovenska, Holandska, Německa a Švýcarska uskutečníme v týdnu

14. 7. – 19. 7. 2013

23. Letní kurz waldorfské pedagogiky na téma

Co potřebují dnešní děti od nás dospělých

Pořádá: Asociace waldorfských škol ČR – skupina Vzdělávání Pardubice
ve spolupráci se Základní školou a Střední  školou waldorfskou v Semilech

Adresa pro přihlášení: e-mail: 

V e-mailu uveďte prosím předmět: KURZ 2013

Dotazy zodpovíme na telefonních číslech:

Ludmila Mildeová 721 475 994
Petra Chotěborská 732 820 516

Poštovní adresa: Ludmila Mildeová, Železničního Pluku 1362, 530 02 Pardubice

Organizační informace

Místo konání:  Letos se tradiční Letní kurz uskuteční v Semilech.

Základní škola waldorfská, Tyršova 485 Semily.

Prezence: neděle 14. 7. 2013 v době od 16.00 do 19.15 hod.

Kurzovné:   3000 Kč

(Letos už musí být kurz samonosný, není podporován grantem EU, jako v minulých třech letech.)

Zahájení: neděle 14. 7. 2013  19.30 hod

Ukončení:

pátek 19. 7. 2013 v 16 hodin. Od 14.00 hod. bude slavnostní vystoupení lektorů a skupin. Budete mít možnost vidět, jak pracovaly všechny ostatní skupiny v průběhu týdne. Proto Vás prosíme, plánujte svůj odjezd tak, abyste mohli se svou skupinou vystoupit a celkově se nepřipravili o společný zážitek. Vlak ze Semil odjíždí v 17.08

Upozornění: Kurz není určen dětem ve věku do 9. třídy ZŠ

Ubytování

1. Internát ISŠ Semily. (naproti hotelu Golf ) Adresa: Pod Vartou 630, Semily.

Třílůžkové pokoje, hygiena na patře, společná kuchyňka

Cena 200 Kč za osobu a noc. Ubytování v internátu budeme přidělovat podle došlých přihlášek a omezené kapacity.

Kdy se ubytovat: nejlépe v neděli odpoledne po 16. hodině. Placení a klíče od pokojů

v recepci internátu. Spojení: Pěšky 10 minut od WŠ

2. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce – ve skromných podmínkách

ve škole pro nenáročné v ceně 50,-/noc. Je k dispozici sprcha.

Škola má omezený počet žíněnek. Platí se hotově při prezenci.

3. Hotely (Je třeba objednat samostatně)

Sportovní centrum Semily, Tel. 736 752 563

Hotel Obecní dům, Tel 602 262 400

Stravování

Kávu a drobné občerstvení o přestávkách nabídneme jako každoročně v místě kurzu.

Během dne se budou studenti snažit připravit pro vás jednoduchá jídla (zeleninové saláty, palačinky, toasty, …). Kromě toho je v okolí školy několik restaurací s poledním menu.

Použití ledničky k uložení vlastních potravin není z provozních důvodů možné.

V blízkém okolí je dostatek možností k nákupu potravin.

Skupiny

A Orientační kurz

Pro široký okruh zájemců – pro rodiče, studenty, učitele…. Ve vybrané skupině pracují účastníci po dobu celého kurzu. Do skupin budeme zařazovat podle Vašeho zájmu a kapacity.

B Vzdělávání učitelů waldorfských škol

Seminář pro učitele waldorfských škol. Jedná se o intenzivní přípravu waldorfských učitelů na vyučování ve školním roce 2013/2014

Náplň

Dopoledne:

9.00 – 9.30  Praktická  cvičení na probuzení. (Ve skupině prosím setrvejte po celý týden)

1. Eurytmie – Barbora Forbaková

2. Divadelní improvizace – Francis van Maris

3. Bothmerova gymnastika – Inger Schibler

4. Primární pohybové hry – Dieter Schwartz

5. Přípravná cvičení ke skečům v cizím jazyce – Alec Templeton

10.00 – 11.00  Ranní přednášky:

Budou probíhat paralelně dva volitelné cykly přednášek, ve vybraném cyklu prosím setrvejte celý týden.

1.  Co potřebují dnešní děti od nás dospělých  – Dieter Schwartz, Uwe Buermann

2.  Nauka Rudolfa Steinera o smyslech – Francis van Maris

Když se dítě narodí, přichází na zem jako zcela otevřená bytost. Branami smyslů procházejí různé vjemy světa. Teprve postupně se jeho smysly vyvíjejí. Klasická věda rozlišuje 5 smyslů. Rudolf Steiner nauku o smyslech více diferencoval a v závěru svého života hovořil o 12 smyslech. Ve waldorfské pedagogice zaujímá postupné rozvíjení těchto smyslů důležité místo.

11.30 – 13.30  A Orientační kurz

1. Úvod do waldorfské pedagogiky – Uwe Buermann

2. Měditepectví – Jiří Moravec

3. Malba vrstvenou technikou – Heike Oberschelp, max. počet účastníků 10

4. Úvod do léčebné pedagogiky – Naďa Štuksová

11.30 – 14.00   B Metodické semináře pro učitele waldorfských škol 

(11.30-12.15) Rytmické a pohybové aktivity. Zařazení podle tříd (viz tabulka)

(12.30-14.00,14.30)

1. třída      Zdena Sýkorová

2. třída      Ivana Zejdová

3. třída      rozšířené umělecké vyučování, metodika se z organizačních důvodů koná odpoledne

4. třída      lektor v jednání

5. třída      Dušan Pleštil

6. třída       Renata Krásová

7. třída       Ivana Bartovičová, Wim Wensink

8. třída       Wim Wensink, Ivana Bartovičová

9. třída       Francis van Maris

Odpoledne:

16.00 – 18.00          umělecko-praktické skupiny pro všechny účastníky. (A+B)

1. Měditepectví – Jiří Moravec – max. 10 účastníků

2. Černobílé kreslení a malování v 6. – 8. třídě – Elke Pohland

3. Eurytmie – Barbora Forbaková – max. počet účastníků 15

4. Malba suchým pastelem (1. -5. třída) – Heike Oberschelp – max. počet účastníků 15

5. Bothmerova gymnastika – Inger Schibler

6. Prohloubení léčebné pedagogiky – Naďa Štuksová, pokračování loňské prác

16.00 – 18.00         Metodické semináře pro učitele waldorfských škol.  (B)

7.  Vyučování cizích jazyků – přechod od ústního vyučování k psaní  – Alec Templeton

8  Prohlubující pedagogická skupina- Dieter Schwartz: Jak mohu řešit mé vlastní konflikty, které vznikají tím, že děti dělají něco, s čím se já sám nemohu vypořádat. Kurz je určen především pro zkušené učitele, kteří eventuálně prošli již celým cyklem třídnictví (1. – 9. třídu).

Max. 15 účastníků.

3. třída      Helena Kožušníková

19.30          Společný večerní program

Neděle             Příchod nové dimenze komunikace (přednáška) – Dieter Schwartz

Pondělí           Vzpřimující síly ve výchově a v evoluci (přednáška) – Dušan Pleštil

Úterý               Eurytmické představení (Společný program s Letní akademií MŠ)

Středa             Společenský večer (Společný program s Letní akademií MŠ)

Čtvrtek           Co bylo nové a zvláštní v 19. a 20. století – Uwe Buermann

 

 Program týdne

Čas neděle
14.7.
pondělí
15.7.
úterý
16.7.
středa
17.7.
čtvrtek
18.7.
pátek
19.7.
8.30–8.55 společné zpívání
Tsira Jirout, Dieter Schwartz
9–9.30 Praktická cvičení na probuzení
1. Eurythmie – Bára Forbaková
2. Divadelní improvizace – Francis van Maris
3. Bothmerova gymnastika – Inger Schibler
4. Primární pohybové hry  – Dieter Schwartz
5. Přípravná cvičení ke skečům v cizím jazyce – Alec Templeton
9.30–10.00 přestávka
10.00–11.00 Přednášky
1 Co potřebují dnešní děti od nás dospělých Dieter Schwartz
2. Nauka o smyslech Rudolfa Steinera – Francis van Maris
1:D. Schwartz
2:  F.van Maris
1:D. Schwartz
2:  F.van Maris
1 D. Schwartz
2: F.van Maris
1: D. Schwartz
2:  F.van Maris
1: ­Uwe Buermann: Co bylo nové a zvláštní ve 20. a 21. století?
2:  F.van Maris
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.30 A Orientační kurz pro všechny
1. Úvod do waldorfské pedagogiky – Uwe Buermann
2. Měditepectví – Jiří Moravec
3. Malba vrstvenou technikou – Heike Oberschelp
4. Úvod do léčebné pedagogiky – Naďa Štuksová
11.30– 12.15 B Metodické semináře pro učitele waldorfských škol
Rytmické a pohybové aktivity
1., 2., 3. třída
Kolové tance a Bothmerova gymnastika
4., 5. 6. třídaPrimární pohybové hry
7., 8., 9. třída
malba/kresba
1., 2., 3. třída
Kolové tance a Bothmerova gymnastika
4., 5. 6. třída
Primární pohybové hry
7., 8., 9. třídamalba/kresba
1., 2., 3. třída
Malování
4., 5., 6. třída
Bothmerova gymnastika
7., 8., 9. třída Primární pohybové hry
1., 2., 3. třída
Malování
4., 5., 6 třída
Bothmerova gymnastika
7., 8., 9. třídaPrimární pohybové hry
1., 2., 3. třída
Prstová cvičení
4., 5., 6. třída
Malování
7., 8., 9. třída
Bothmerova gymnastika
12.30–14.00
(14.30)
1. třída – Zdena Sýkorová
2. třída – Ivana Zejdová
3. třída – metodika se z organizačních důvodů koná odpoledne,
v tomto čase vám nabídneme rozšířené umělecké vyučování ve 3. třídě
4. lektor v jednání
5. třída  – Dušan Pleštil
6. třída – Renata Krásová
7 třída
I. Bartovičová
8. třída
Wim Wensink
9. třída
F. van Maris
7. třída
I. Bartovičová
8. třída
Wim Wensink
9. třída
F. van Maris
7. třída
I. Bartovičová
8. třída
Wim Wensink
9. třída
F. van Maris
7. třída
Wim Wensink
8 třída
I. Bartovičová
9. třída
F. van Maris
7. třída
Wim Wensink
8. třída
I. Bartovičová
9. třída
F. van Maris
14–16.00 přestávka
16.00–18.00 Umělecké/praktické skupiny pro všechny
1. Měditepectví – Jiří Moravec
2. Černobílé kreslení a malování (6. – 8. třída) – Elke Pohland
3. Eurytmie – Barbora Forbaková
4. Malba suchým pastelem (1. – 5. třída) Heike Oberschelp
5. Bothmerova gymnastika – Inger Schibler
Prohloubení léčebné pedagogiky – Naďa Štuksová
B Metodické semináře pro učitele waldorfských škol
7. Vyučování cizích jazyků – Přechod od ústního vyučování a učení k psaní
s ohledem na Steinerovu nauku o smyslech  – Alec Templeton
8. Prohlubující pedagogická skupina – Dieter Schwartz
3. třída – Helena Kožušníková
18.00–19.30 přestávka
19.30 Dieter Schwartz:
Příchod nové dimenze komunikace
Dušan Pleštil
Vzpřimující síly ve výchově a v evoluci
Eurytmické představení Společenský večer Uwe Buermann: Co bylo nové a zvláštní v 19. a 20. století?

V úterý 16.7 bude možno zakoupit výrobky Weleda se slevou 20%

Po celou dobu konání kurzu budou k zakoupení knihy nakladatelství Fabula.

Též bude možno zakoupit výrobky firmy Mercurius.