V červenci 2013 jsme otevřeli ve spolupráci s mannheimským učitelským seminářem dvouleté víkendové vzdělávání pro učitele cizích jazyků. Vzdělávání bylo určeno nejen budoucím a stávajícím waldorfským učitelům, ale i učitelům na jiných školách a zájemcům z řad rodičů a širší veřejnosti.

Vzdělávání vedli zkušení zahraniční učitelé, hlavními lektory byli Alec Templeton ze švýcarské Basileje a Nicolai Peterson, dlouholetý vedoucí petrohradskeho učitelského semináře. Semináře vycházely z konkrétních výukových situací a hledaly, jakým způsobem pracovat s danou konkrétní třídou. Každá třída se jednak jako celek nachází v určité vývojové fázi a jednak má určité specifické složení, jak z hlediska znalostí a schopností jednotlivých dětí, tak i z hlediska temperamentů a osobnostních typů.

Na seminářích se účastnící aktivně zapojovali – procvičovali schopnosti dialogu, dramatizace a improvizace, práci se čtením a psaním. Také se stejně jako děti cvičily ve vyprávění a objevování a procvičování gramatických zákonitostí.

Kromě pravidelných účastníků, kteří dostali závěrečný diplom, mohli jednotlivé semináře navštěvovat i další zájemci z řad rodičů, učitelů a širší veřejnosti.  Vzdělávání trvalo dva roky formou 8 seminárních víkendů a 2-3 letních akademií. Jednotlivé víkendy začínaly  v pátek kolem 16 h a končí v sobotu večer.  Odehrávají se v prostorách Waldorfského lycea v Praze.

organizační tým  – Petra Chotěborská, Pavel Kraemer, Kateřina Slavíková, Milena Hosenseidlová, Karolína Stupková