Při vzniku Waldorfského lycea v září 2006 byla jeho první třída umístěna do prostor speciální ZŠ a SŠ waldorfské s tím, že je to na rok až dva, než Rakouské gymnazium uvolní objekt U Uranie 14 v Holešovicích. V objektu ZŠ a SŠ waldorfské jsme však dodnes, tedy 15 let.

Po různých apelech zřizovateli na přestěhování do odpovídajících prostor jsme v roce 2011 podali první písemnou žádost o přestěhování a případné rozšíření školy na 2 třídy v ročníku. Odpověď však byla stále stejná – že  magistrát nemá k dispozici vhodnou budovu a budeme muset zatím ještě zůstat ve stávajícím provizoriu.

V roce 2013 se tehdejší radní HMP pro školství L. Štvánová snažila získat pro Waldorfské lyceum od Prahy 10 nevyužitý objekt V Olšinách 200/69, nabídla i výměnu za jiné pozemky, Praha 10 však na tento záměr nepřistoupila.

V roce 2014 jsme jednali s Prahou 4 a s radní HMP pro školství I. Ropkovou o objektu Svatoslavova 333/4, ten však nakonec získala soukromá škola SCIO.

Na jaře 2015 starosta Prahy 4 nabídl pronájem objektu v ulici Na Pankráci 420/54. Ačkoli byla nabídnuta obvyklá cena pronájmu, magistrát tuto nabídku nepřijal.

Další možností bylo, že se do tohoto objektu přesune soukromé gymnazium, sídlící v magistrátní budově v Michelské 22, a ta tak bude uvolněna pro potřeby Waldorfského lycea. Gymnazium se však nakonec rozhodlo nepřestěhovat (podmínky magistrátu byly pro něj patrně výhodnější).

V roce 2016 jsme předložili studii dostavby stávajícího objektu Křejpského, magistrát na  tento námět nereagoval.

V letech 2018-19 jsme jednali o možné přestavbě Dominikánského dvora v Praze 4. Připravili jsme studii proveditelnosti a navrhli potřebné kroky, na možných úpravách jsme se dohodli i s Národním památkovým ústavem. Praha 4 převedla tento objekt magistrátu, ten však v projektu dále nepokračoval.

V dubnu 2019 jsme na jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP předložili čtyři možné varianty získání prostor pro rozšíření Waldorfského lycea (výpověď některé soukromé školy z magistrátní budovy, dostavba stávajícího objektu školy v Křejpského ul., přestavba Dominikánského dvora, výstavba nové budovy). Výborem byla doporučena výstavba nové budovy.

Z řady prověřovaných variant jsme jako nejefektivnější zvolili využití magistrátních pozemků v sousedství základní waldorfské školy v Jinonicích, se kterou by lyceum mohlo sdílet jak některé učebny, dílny a sportoviště, tak i část kapacity pedagogického sboru.

Připravili jsme koncept řešení stavby, projednali ho s MČ Praha 5, s ředitelem odboru územního rozvoje HMP, s radním pro oblast územního rozvoje a s IPR (Institut plánování a rozvoje HMP). V dubnu 2020 jsme předložili úvodní studii stavby, IPR k ní v červnu 2020 vydal kladné stanovisko, kompletní dopracovanou studii s návrhem dalšího postupu jsme předložili v listopadu 2020.

7. 6. 2021 rozhodla Rada HMP o povolení výjimky ze stavební uzávěry příslušného pozemku „pro účely zřízení Waldorfského lycea“.

Koncem srpna 2021 rozhodl magistrát o zařazení záměru výstavby budovy pro Waldorfské lyceum do plánu investic.