• Skutečně jiná, tedy alternativní škola, která nabízí velice rozmanité poznání, atraktivní způsob výuky, přirozený přístup, příjemný vztah učitelé-žáci.
 • Kolektivní, komunikativní a aktivní, jak škola, tak kolektiv.
 • Nabízí všeobecný přehled.
 • Nabízí mnoho aktivit vedoucí k všeobecnému vzdělání, také ovšem zaměření na hudbu, eurytmii a jiné umělecké činnosti.
 • Jdi tam a naučíš se nejen něco o světě, ale taky o tom jak v něm žít.
 • Lyceum je waldorfská škola do té míry, do jaké jí to náš školský systém dovolí.
 • Škola, která se zajímá o člověka jako bytost, nejen o jeho studijní výsledky.
 • Určitě žádná „flákárna“ – je to škola, kde není člověk jen pasivní posluchač, ale účastní se pokusů, tvoří umělecky, vyzkouší si i řemeslnou tvorbu. Škola s dobrým kolektivem a učitelským sborem.
 • Rozmanitý úl, ve kterém se nikdo neztratí a každý si najde to své.
 • Škola, která je maličká, ale právě to je na ní úžasné. Není to fabrika, kde se lidé neznají, kde je každý každému jedno. Je to škola, kde si lidé vyjdou vstříc, kde učitelé hledají řešení, přemýšlí o každém studentovi. Na Waldorfském lyceu se člověk nesetká se lhostejností, tak jako na jiných školách. A to je na lyceu to úžasné.
 • Alternativní škola, která posouvá a rozšiřuje obzory. Která Vám nevnucuje žádnou předem určenou životní cestu, protože tu si musí najít každý sám.
 • Škola je hodně specifická. Mě pomohla především v sebedůvěře a odvaze být sama sebou.
 • Škola, kterou je dobré zažít.
 • Škola, kde si najde své místo i člověk, který nezapadá úplně mezi konzumní společnost. Nemusíte se zde bát být sami sebou, naopak se zde cení to, že každý je osobnost. Učitelé se žákům věnují a ti za nimi mohou přijít, pokud mají nějaký problém.
 • Škola, kde je na prvním místě svoboda. A taky trocha té eurytmie. Ale to přežiješ – když jsem to dal já, tak to dáš i ty. Když máš zajímavé nápady, učitelé Tě rádi podpoří, ať už v rámci existujícího vzdělávacího programu nebo s něčím novým.
 • Pokud chceš něco jiného než 30 učebnic, jejichž název začíná slovem „odmaturuj“, něco jiného než učitelku češtiny, která literaturu omezuje na seznam děl starý 20 let, a něco jiného, než učitele matematiky, který matematiku vnímá pouze jako tisíc vzorečků, co ovládají svět a musíš se je naučit nazpaměť – JDI TAM!
 • Je to škola, kde se člověk naučí komunikovat a spolupracovat. Nahlédne do mnoha oborů, což mu pomůže chápat věci v souvislostech a získá představu o tom, co by mohl dělat. To může věci i trochu zkomplikovat, ale myslím, že člověk, který absolvoval lyceum, se odváží poctivě hledat.
 • Alternativní škola s uměleckým zaměřením, která se žákům plně věnuje.
 • Škola učí systémem epoch, má slovní hodnocení, nabízí kreativní činnosti a výjezdy. To je samo o sobě zajímavé, netradiční a lákavé. Ze školy jsem odešla s cílevědomostí a odhodláním, sebeláskou a odvahou.
 • Prakticky a umělecky zaměřená škola, kde Vás naučí myslet, vyjadřovat se, poznávat se a přijímat svět, takový jaký je.
 • Kreativní škola, která se soustředí i na individuální potřeby žáků.
 • Škola s velmi příjemným kolektivem – jak učitelů, tak i žáků. Není to však cesta pro každého. Člověk prostě ví, že je to jeho cesta v prvním okamžiku, kdy o této škole slyší nebo si o ní něco přečte. Dobrá alternativa pro každého, kdo o životě otevřeně přemýšlí.
 • Je to místo, kde každý může být sám sebou, kde se můžete najít a rozvíjet se dál jako člověk. Učíte se to, co je podstatné a v životě dál využijete. Učitelé vás respektují a mají o vás zájem.
 • Perspektivní milá škola. Nová, entuziastická, otevřená a intenzivní.

Jedním velkým rozdílem jsou epochy. Každý den jsou první dvě hodiny vyhrazeny pro jeden předmět, který se vyučuje každý den po dobu asi měsíce. Je tak možné se v rámci epoch intenzivně věnovat pouze jednomu tématu. Epochy umožňují učitelům i žákům mnohem hlouběji proniknout do dané látky a dávají prostor pro vznik zajímavých diskusí. Mně osobně se v epochách látka mnohem lépe učila a chápala. Nebylo nutné si uprostřed zmatku vzpomínat, cože jsme to před týdnem vůbec dělali. Nevýhodou epoch je větší množství zmeškané látky při delší nepřítomnosti, já jsem s tím ale i při delším onemocněním velký problém neměl.

Další velký rozdíl pociťuji v přístupu učitelů ke škole a k žákům. Není to tak, že by učitel a žáci bojovali proti sobě, ale mají vůči sobě vzájemný respekt a i po skončení studia často zůstává mezi žáky a učiteli přátelský vztah. Učitelé se často dobrovolně připravují několik hodin denně na vyučování (ve svém volném čase) a jsou ochotni žákům pomoci nebo s nimi v případě potřeby nebo zájmu látku konzultovat. Ne vždy je všechno perfektní a občas učitelé udělají chybu, ale jsou ochotní se učit jak od kolegů, tak i od svých žáků.

S přístupem k učivu také souvisí, že se při vyučování neklade důraz pouze na znalosti, ale i na praktické zkušenosti a dovednosti. Učí se tak například práce se dřevem či eurytmie (rozebírat co je to eurytmie by vydalo na samostatné téma) a v epochách chemie se dělá mnoho pokusů, díky kterým žák sám přichází na souvislosti a látku si mnohem lépe a živěji zapamatuje.

Co se praktických zkušeností týče, každý ročník též probíhá většinou týdenní až dvoutýdenní praktikum (spolu s dalšími výlety jsou to okamžiky, na které z času na škole nejraději vzpomínám a pro kolektiv třídy jsou úžasné). V prváku je to praktikum zeměměřičské (měření a vytváření mapy v terénu), v druháku ekologické (různé činnosti související s ekologií, my jsme například byli v rumunském Banátu čistit a pomáhat české vesnici), ve třeťáku sociální (zapojení do chodu vybraného sociálního zařízení) a ve čtvrťáku profesní praktikum (možnost vyzkoušet si třeba případnou budoucí práci). Ve třeťáku se taktéž pořádá umělecká třídní cesta do zahraničí. Kromě toho se pořádají i další výlety a akce podle toho, co si třída zorganizuje. Na mysl mi přichází například týdenní učení v klášteře, lyžařský výjezd nebo adaptační kurz. Ve třetím ročníku žáci též přes rok zpracovávají ročníkovou práci, kterou pak na konci prezentují před publikem. Podobná, ale trochu menšího rozsahu je pak odborná maturitní práce. Ve čtvrtém ročníku je na programu kromě pilné přípravy na maturitu a profesního praktika taktéž podnikatelský projekt, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet, jak se vytváří podnikatelský plán a některé z projektů se později možná i doopravdy povede zrealizovat.

Jako poslední bych ještě dodal, že atmosféra na škole podporuje rozvoj mnoha skvělých, milých a zajímavých studentů, se kterými je radost být na škole a ve třídě.

Ne vždy bylo všechno krásné a nechyběly občasné dlouhé noci a proklínání úkolů. Přestože studium na této škole rozhodně nebylo jednoduché, jsem za něj neskutečně vděčný a jinou školu bych si nevybral.