Záměrem projektu je výstavba areálu střední školy, který by jednak poskytl Waldorfskému lyceu odpovídající prostory (odborné učebny, tělocvičnu apod.), a také umožnil otevřít 2–3 třídy v ročníku.

Studie navrhuje v první fázi hlavní budovu o celkové podlažní ploše cca 4 500 m2 a budovu tělocvičny / víceúčelového sálu o ploše cca 1 500 m2. Druhá fáze zahrnuje vedlejší budovu o celkové ploše cca 2 500 m2, která by umožnila rozšíření kapacity školy o třetí třídu v ročníku.

Hlavní i vedlejší budova obsahují kmenové a odborné učebny, hudební a eurytmický sál, výtvarný ateliér, dílny, kabinety a šatny. Tělocvična / víceúčelový sál zahrnuje i zázemí pro pořádání větších školních i veřejných akcí. Další prostory areálu jsou využity jako pobytové prostory žáků, venkovní sportoviště, hospodářská zahrada, arboretum pro účely projektu Škola, která sází stromy, venkovní komunikace, parkovací plochy a plochy ostatní zeleně.

Na sousedním pozemku je po dohodě s IPR (Institut plánování a rozvoje Hl. města Prahy) plánována výstavba městských bytů.

Základní diagram hmot