Je to již neuvěřitelných 15 let, kdy začalo dobrodružství jménem

WALDORFSKÉ LYCEUM

Dovolujeme si Vás tedy pozvat na slavnostní setkání absolventů, studentů,
rodičů a představitelů Hl. města Prahy u příležitosti

oslavy 15. výročí otevření školy


v pátek 12. listopadu 2021 od 17 hodin
v prostorách školy

na adrese Křejpského 1501/12, Praha 4

Co Vás čeká:

výstavy • sbor Collegium Musica • krájení dortu • občerstvení
• hudební a divadelní vystoupení absolventů školy • volná zábava

Pro zájemce budou od 16 hodin probíhat dílničky s učiteli (eurytmie,
zpívání, kaligrafi e, jazyková hříčkárna, matematické radovánky apod.)

Pozvánka ve formátu PDF

Program oslav 15 let