Po mnoha letech úsilí o získání prostor a rozšíření školy začíná vypadat reálně možnost výstavby nové budovy v Jinonicích. Magistrát zařadil tento záměr do plánu investic. Jaké má důvody?

  • od svého vzniku v roce 2006 (tedy 15 let) sídlí škola v provizoriu s nedostatkem prostor pro stávající běžný provoz, natož pro rozšíření školy
  • Waldorfské lyceum patří k nejžádanějším školám v Praze, zájem o přijetí je čtyřnásobný
  • způsob vzdělávání plně odpovídá koncepčním záměrům hlavního města Prahy a progresivním  trendům ve světě
  • škola realizuje (s výbornými výsledky) rozvojové vzdělávání zaměřené na kompetence, které může být inspirací i pro další pražské školy a učitele
  • z demografické prognózy (IPR 2019) vyplývá, že mezi lety 2020 a 2030 bude v Praze výrazně přibývat počet středoškoláků, po roce 2030 to bude až o 60% více oproti současnému stavu. Podle některých odhadů si to vyžádá výstavbu 2–3 nových středních škol a řadu dalších opatření.