prez04

Součástí výuky ve 4. ročníku je týdenní ekonomický projekt, který je úzce provázán se výukou práva.

Během týdenní intenzivní práce je úkolem studentů vytvořit konkrétní podnikatelský plán, tedy dokument, který je třeba předložit potenciálnímu investorovi při žádosti o dotaci či půjčku. Aby měl jejich plán šanci uspět, musejí provést průzkum trhu zamýšleného výrobku nebo služby, zvolit vhodnou právní formu firmy, vytvořit marketinkovou a obchodní strategii, pronajmout si vhodné prostory podle nabídky realitních kanceláří a vypracovat finanční plán nákladů a výnosů.

Smyslem projektu je nejen získat reálný náhled do podnikatelské sféry. Studenti se učí efektivní týmové práci, která je spojená s každodenní formulací cílů a optimálním rozdělením práce mezi členy skupiny tak, aby byl co nejvíce využitý potenciál každého z nich. To jsou kompetence, kterých je v určité míře třeba snad v každé profesi.

Finálním výstupem projektového týdne je prezentace.

Příklady zpracovaných projektů ve školním roce 2014/15: