Častým problémem českých základních škol je nízká úroveň čtenářské gramotnosti žáků. Proto jsme zavedli program na systematickou podporu práce s textem a informacemi. Jeho podstatou jsou mezipředmětové projekty, cílem je postupně v jednotlivých ročnících rozvíjet schopnosti práce s textem a informacemi.

1. ročník

  • v I. pololetí písemná práce podle jednoho pramene. Spolupráce tří učitelů ČJ + INF + odborný učitel (např. zeměpisu, dějepisu, biologie apod.), cílem je naučit studenty především základní „kulturu“ písemných prací.
  • ve II. pololetí rešerše z více zdrojů, písemný konspekt a ústní referát s promítací prezentací ve stylu vědecké konference. Opět spolupráce ČJ + INF + odborný učitel.
  • využití příběhu ve výuce matematiky

2. ročník

  • v I. pololetí v INF práce s daty, tabulky a grafy a jejich vyhodnocení
  • ve II. pololetí v INF počítačová grafika, v ČJ publicistika – tvorba časopisu. Skupinová práce – v ČJ obsah, v INF forma

3. ročník

  • ročníkové práce: ČJ písemný projev – seznámení s poznámkovým systémem a citacemi; ústní projev při prezentaci; INF – práce se zdroji, tvorba obrazové prezentace

4. ročník

  • podnikatelský projekt + profesní praktikum: INF – prohloubení práce se zdroji (veřejné rejstříky a další informační zdroje), tvorba prezentace; ČJ – administrativní styl (životopis, motivační dopis, úřední dopis, žádost ap.)
  • odborné maturitní práce: zpracování písemné práce na zadané téma podle stanovených kritérií a ústní popř. obrazové prezentace před maturitní komisí