Třetí ročník se nese ve znamení vytváření ročníkové práce. Studenti si vyberou téma, které je oslovuje a to pak zpracují po stránce teoretické, praktické i umělecké. Konzultují přitom s vedoucím své práce z řad profesorů lycea, kterého si sami zvolí. V závěru školního roku zhodnotí hotovou práci vedoucí a oponent. Vyvrcholením celého procesu je veřejná ústní prezentace.

Smyslem ročníkové práce je, aby si studenti při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, aby se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, aby dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to by se měli studenti pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy.

V teoretické části student zpracovává své téma z teoretického hlediska za pomoci odborné literatury a dalších zdrojů. Praktickou část může tvořit  například výzkum stanoveného jevu nebo sestrojení promýšleného přístroje a jeho vyzkoušení v praxi. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Může se jednat o práci výtvarnou, o literární dílo, divadelní zpracování, o hudební vystoupení nebo o další formy uměleckého ztvárnění. Fantazii se meze nekladou, cílem ale je, aby zvolený záměr a způsob projevu reagovaly na ostatní části práce a aby podporovaly kvalitu výsledku.

Ukázky některých prací

Z naší kroniky