Letem světem a staletími – architektonický projekt ve 3. ročníku 2019/20

Tento mezioborový projekt vznikl v období uzavření škol z důvodu koronaviru. Jeho příprava z větší části probíhala ve sdíleném online prostředí.

V rámci distanční epochy architektury bylo cílem vést žáky k uchopení konkrétní budovy jak v historickém, tak ideálně i v urbanistickém kontextu. Žák se pokouší stavbě přiblížit především v popisu fasády, pokud možno v odborné terminologii, tak i nabýt povědomí o interiéru a celkovém půdorysu stavby. Cílem jednotlivých webových článků je kompilát, který žáka seznámí s architektonickým tvaroslovím.

Předmět informační a komunikační technologie se ve třetím ročníku věnuje zejména tvorbě webu. V první fázi svůj příspěvek žáci nejprve zpracovávali v rámci cvičení ve formě statické HTML stránky s využitím CSS. Ve druhé fázi pak spoluvytvářeli společně tento web v redakčním systému WordPress s důrazem na provázanost pomocí taxonomie, tedy kategorií a klíčových slov. Formou práce s licencováním obrázků, kdy se snažíme respektovat licenční práva a kontaktovat majitele práv, ev. používat volné nebo vlastní zdroje, aplikujeme autorské právo.

Samotný web je koncipován jako dlouhodobý projekt, kde další ročníky rozšíří stávající počet článků. Oproti Wikipedii a dalším odborným na architekturu zaměřeným stránkám je přínosem tohoto projektu větší názornost – každá stavba by měla ilustrovat jisté základní architektonické prvky a charakteristiky. Tato skutečnost žádá od každého nového přispěvatele, aby nejdříve začal vnímat souvislosti, do kterých pak svou stavbu začlení.

Online je projekt ke shlédnutí na www.wlyceum.cz/arch


Časopis Digestoř – mediální projekt ve 2. ročníku 2019/20

Pro oživení výuky a motivace jsme se v době distanční výuky na jaře pustili s 2. ročníkem do projektu tvorby studentského časopisu. Web časopisu se jevil jako vhodná forma pro publikování a spolupráci, proto jsme se rozhodli i pro online verzi časopisu. Na vývoji webu se sice studenti podíleli jen nepřímo, neboť pracovali na tištěné podobě časopisu a třeťáci na jiném projektu, ale sami následně vkládali a formátovali vlastní texty a obrázky. Vyzkoušeli si tak i práci s redakčním systémem WordPress z pozice redaktora či šéfredaktora rubriky časopisu.

Web časopisu je koncipován jako dlouhodobý projekt, do kterého mohou průběžně přispívat i další žáci z jiných ročníků.

Online časopis je dostupný na této adrese:
digestor.wlyceum.cz


Webový projekt o Istanbulu – projekt 3. ročníku 2018/19

Chystáte se do Istanbulu? V rámci výuky tvorby webu ve 3. ročníku jsme využili téma třídní cesty ke zpracování reálného webu o Istanbulu a turecké kultuře. Žáci navazují na uživatelskou znalost počítačových sítí, pochopení datových struktur a dovednost zacházení s počítačovou grafikou. Věnovali jsme se HTML, CSS, JS a PHP i využití databáze. Díky projektu jsme si vyzkoušeli také spolupráci a psaní textů pro web, které má svá specifika, což spadá pod téma mediální gramotnosti. Po vytvoření statické verze webu jsme si vyzkoušeli postavit obdobný web na redakčním systému WordPress. Obě verze webu najdete na adrese www.wlyceum.cz/istanbul/.

Většina studentů hodnotila projekt positivně, zde jsou dvě vybrané reflexe:

  • Jsem ráda, že jsme o této problematice pouze nemluvili a že jsme měli možnost si to sami vyzkoušet, což je podle mě k pochopení dost zásadní. Tvorba webových stránek mi přijde velice zajímavá a jsem moc ráda, že jsem se o tom mohla něco nového dozvědět a nabrat nové zkušenosti při tvorbě vlastní webové stránky.
  • Líbilo se mi, že jsem si mohla vlastní stránku upravit podle sebe, zároveň to bylo hezké spojení s naší třídní cestou. Naše pololetí myslím obsáhlo hodně z toho, co bych asi mohla vědět o tvorbě webu, především základy. Někdy jsem si připadala trochu ztracená v příkazech, ale ke konci jsem měla skoro pocit, že se v tom vyznám dobře. Jsem ráda, že jsem dokázala dotáhnout svou stránku do podoby, která se mi líbí.

Magazín WL – projekt 3. ročníku 2013/14

Vznikl jako školní projekt v hodinách 3. ročníku informatiky Waldorfského lycea 2013/14 v rámci výuky tvorby webu. Provedli jsme instalaci redakčního systému WordPress a základní nastavení, studenti se zapojili překladem komponent redakčního systému WordPress, konkrétně modulu Simple Tags a WP User Control. Pro web jsem zvolil šablonu Hueman od Alxmedia a provedl nastavení a její překlad do českého jazyka. Do konce školního roku přidají své příspěvky také studenti 2. ročníku, jež tvoří v rámci mezipředmětové spolupráce s českým jazykem, kde se právě zaměřují na publicistický styl. Školní webový magazín byl dostupný na adrese www.wlyceum.cz/casopis/, adresa je nyní přesměrována na novější verzi webu časopisu.