Odborná maturitní práce je od školního roku 2013/14 jedním z pěti maturitních předmětů. Spočívá v napsání práce podle předem daných kritérií a její obhajobě před maturitní komisí. Studenti si vyberou z témat vypsaných jednotlivými učiteli. Každé téma má i určené cílové schopnosti, jejichž zvládnutí má student prací prokázat. K hotové písemné práci vypracují posudky vedoucí práce a oponent, před maturitní komisí pak probíhá ústní obhajoba práce.

Zde jsou ukázky některých prací: