Ekopraktikum 2. ročníku na Slovensku

Druhý ročník v termínu 18. – 26. 6. 2012 absolvoval ekologické praktikum na Slovensku. Kromě čištění studánky a lesa prováděli několik tématických prací ve skupinách, které prezentovali po návratu škole. Nabízíme zatím první výběr fotek.