Příspěvky

Ilustrativní obrázek příspěvku

Eurytmické vystoupení II. ročníku

Umělecký týden eurytmie v druhém ročníku

I v tomto školním roce proběhne v Městské knihovně eurytmické vystoupení studentů lycea.  Následně druháci vyjedou do každoročně navštěvovaného německého města Witten-Anennu, kde se na mezinárodním eurytmickém festivalu Forum Eurythmie setkají nejen studenti waldorfských škol, ale také profesionální skupiny a proběhne pestrá eurytmická přehlídka.

K této příležitosti jsme od pondělí 26.2. do pátku 1.3. pracovali na přípravách skladby Antonína Dvořáka Rondo g moll pro klavír a violoncello a dvou textů básní. V pátek jsme odevzdali vše, co jsme během týdne zvládli, spolužákům a učitelům v sále školy formou malého představení – ukázky z naší společné práce.

Tímto také Vás srdečně zveme na vystoupení do Městské knihovny, které se uskuteční 24. 4. 2023 ve 12 a 18 hodin. Vstupenky jsou již k dostání přímo na pokladně nebo webových stránkách MK:

https://www.mlp.cz/cz/akce/e28029-eurytmicke-vystoupeni-zaku-ss-waldorfske-lyceum-praha/

https://www.mlp.cz/cz/akce/e28049-eurytmicke-vystoupeni-zaku-ss-waldorfske-lyceum-praha/

Ilustrativní obrázek příspěvku

Witten-Annen: druhák a třeťák na cestách s eurytmií

WITTEN-ANNEN: DRUHÁK A TŘEŤÁK NA CESTÁCH S EURYTYMIÍ

Účast na mezinárodním eurytmickém festivalu v německém Witten-Annenu bývá novou a napínavou zkušeností nejen pro studenty druhého ročníku, ale často i pro jejich třídní učitele. To byl i náš letošní případ, a tak se můžu podělit o pár postřehů z pozice „wittenského nováčka“. 

V časech mezi zkouškami a vystoupeními se studenti i učitelé mohli účastnit široké nabídky workshopů – od jógy přes brazilské tance až po méně obvyklé témata, jako bylo třeba pěstování prožitku přítomného okamžiku či eurytmie inspirovaná pohybem včel a růstu rostlin. Každý den ve čtyři hodiny odpoledne pak vypukl umělecký maraton – poslední blok eurytmických vystoupení začínal až ve 21h. Viděli jsme dospělé profesionální soubory z prestižních institucí, ale také půvabná a vtipná představení studentů 7. – 12. tříd waldorfských škol z Maďarska, Arménie, Brazílie a dalších zemí. Naši druháci sklidili velký ohlas za svébytné ztvárnění díla Dumky Antonína Dvořáka, humorné básně Hádání fyziky s historií (napsané panem učitelem třídním) a poetické Spirály dechu (z pera studentky Báry Jeřábkové). Neméně oceňováni byli třeťáci za půvabně provedenou pohádku Mahulena, krásná panna. 

Celou dobu jsme všichni spali ve třídách na karimatkách, což notně posílilo neformální „festivalovou“ atmosféru. Tím víc nás učitele potěšilo, že navzdory této uvolněné náladě celé akce nedošlo za celou k žádným problémům, ať už z hlediska zdraví nebo dodržování večerky. Studenti na Witten vzpomínají vřele a už spřádají plány, jak způsobit nemožné – podívat se na festival i za rok. 

 

Lenka Kapsová, třídní 2. ročníku

Ilustrativní obrázek příspěvku

Pozvánka na eurytmické představení

Milí přátelé, milí rodiče!

 

Žáci z Waldorfského lycea v Praze i letos pracovali na utváření eurytmického programu, který by rádi ukázali také vám.

Vystoupení můžete zhlédnout v pátek 12. 5. 2023 od 18.00 ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1.

 

Druhý ročník ukáže dvě autorské básně a skladbu pro klavírní trio od A. Dvořáka z cyklu Dumky, žáci třetího ročníku předvedou skladbu Potopená katedrála od C. Debussyho a ukázky práce na svých sólech. Těšit se můžete také na eurytmii ke skladbě od S. Rachmaninova pro klavír a violoncello Sonáta g moll v podání čtvťáků, jakož i na jejich maturitní sóla.

 

Vstupenky si můžete koupit před vystoupením anebo online přes web MK:

 

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24306-eurytmicke-vystoupeni-zaku-ss-waldorfske-lyceum/

Ilustrativní obrázek příspěvku

Umělecký týden 2023

Na přelomu února a března se druháci plně ponořili do eurytmické tvorby. Každý den po epoše si nazuli cvičky a pilně pracovali na svém programu: skladbě od Antonína Dvořáka pro klavírní trio a dvou autorských textech. Program nám rostl před očima a den po dni jsme mohli pozorovat, jak pozvolna nabývá podoby. Našimi hosty byly mladé lektorky Franziska Pressler a Aylin Bayboga, které nám pomáhaly na textové části programu.

Pokud byste rádi zhlédli naše hotová dílka, přijďte 12. 5. 2023 v 18.00 do velkého sálu Městské knihovny na společné eurytmické vystoupení žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku – jste srdečně zváni!