Příspěvky

Ilustrativní obrázek příspěvku

Jak se učí ve waldorfské škole?

Reportáž v pořadu Wifina, premiéra: 4. 1. 2019 v 15.50 na ČT :D
Jestli máš ve škole stres ze známek, možná by ti vyhovovala waldorfská škola. Milda se vydal prozkoumat, jak taková výuka bez známkování probíhá.
Dostupné na ceskatelevize.cz

Ilustrativní obrázek příspěvku

Promítání filmu SMÍCH

V neděli 28. ledna 2018 ve 20:00 v kině Ponrepo se uskuteční promítání dokumentárního filmu o smíchu, který vytvořila studentka třetího ročníku Agáta Jasmína Topinková v rámci své ročníkové práce. Film pohlíží na smích z různých hledisek a snaží se nalézt spojitost i s dalšími pocity jako je např. radost či štěstí.

 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Cesta 2. ročníku na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie 2017

Nastalo úterní ráno a všichni se už konečně ospale setkali u autobusu. Namířeno jsme měli na „miniturné“ do Heidelbergu a Witten Annen, kde jsme měli ukázat náš eurytmický program. Tvořili jsme ho několik měsíců na hodinách eurytmie. Cesta do Heidelbergu trvala asi 8 hodin a když jsme pak všichni vystoupili z autobusu, přivítal nás milý pán – Johannes Duve, který nás pak následně provedl po starém městě. V kostele Svatého ducha (Heiliggeistkirche) jsme si zazpívali  a pak se již zase vrátili k autobusu a odjeli do tamější Waldorfské školy. Nastalo několik hodin úprav kostýmů a zkoušek našeho vystoupení. Také jsme měli možnost prohlédnout si školu, která je nesrovnatelně větší a lépe vybavenější než ta naše. Dalšího dne nás do školy přivezli „naši noví rodiči“, u kterých jsme strávili noc. Vystoupení jsme ukazovali všem 12 ročníkům waldorfské školy a mělo úspěch. Po obědě následovalo dalších 6 hodin v autobuse směrem Witten-Annen. Naším cílem bylo účastnit se mezinárodního eurytmického festivalu Forum Eurythmie 2017, kde jsme měli vystupovat spolu s 900 dalšími účastníky. Když jsme dorazili, ubytovali jsme se, šli jsme na večeři a následně na první eurytmická vystoupení. Následující dny byly v duchu volných programů s tím, že celá skupina se sešla vždy jen na snídaních, obědech, večeřích a zkouškách. V pátek jsme vystoupili s vědomím, že uzavíráme půlroční snažení. Na jevišti jsme ukázali eurytmické ztvárnění skladby od F. Schuberta a vtipnou báseň „Tuřínovo dobrodružství“, napsanou naším spolužákem Matyášem Polákem o biodynamickém kompostu. Publiku jsme tedy přinesli něco z českého humoru a z jejich reakcí bylo zřejmé, že ho náležitě ocenili. Po vystoupení jsme odcházeli naprosto spokojeni a šťastni z vlastního úspěchu. Zbytek festivalu jsme si pak mohli báječně užít bez stresu a pojmuli jsme jej skoro jako prázdniny či dovolenou.

Co se týče vystoupení ostatních účastníků, byli jsme překvapováni i po zbytek festivalu. Dovoluji si říci, že nikdo z nás neočekával, jakým různorodým způsobem se dá pojmout, uchytit či snad pochopit eurytmie. Postřehem také bylo, že dnešní ročník Fora Eurythmie se nesl v „trendu“ – v jednoduchosti je síla, což se projevilo ve dvou či více skupinách, kde bylo vystoupení založené jenom na sedmidílném cvičení (jedno ze základních cvičení v eurytmii – s hůlkou – pro vnímáni prostoru a pravidelnosti gest), zato v mnoha zajímavých variacích.

Odjížděli jsme s prvním deštěm, jež se za ten týden objevil a málokomu z nás se chtělo vrátit zpět do Prahy.

Text: Veronika Dolistová

Ukázka představení Tuřín, II ročník

Ilustrativní obrázek příspěvku

Forum Eurythmie 2015

Forum Eurythmie 2015 je za námi! Tohoto velkého mezinárodního eurytmického festivalu, který se koná každoročně v německém Witten Annen, se studenti lycea účastnili už po čtvrté – letos to bylo 12 studentů z 3. ročníku a celý 2. ročník. A i tentokrát se setkali s velkým úspěchem a nadšením publika! Na velkém jevišti, kde se v průběhu 4 dní s ukázkou svého programu vystřídalo 29 skupin waldorfských žáků, studentů eurytmie i profesionálů (dohromady asi 500 účastníků), předvedli taky svoje vystoupení. Pro publikum bylo zajímavé eurytmické ztvárnění jejich autorských textů, jakož i temperamentních skladeb od L. v. Beethovena, J. Brahmse a F. Chopina. Největší úspěch však mělo jejich nasazení a kvalitní umělecké zpracování. Z Wittenu si přinášíme krásné a silné zážitky, byl to týden plný emocí, umění a zajímavých setkání.

Účast na 11. ročníku mezinárodního eurytmického fóra pro mladé ve Witten-Annen

I letos se studenti waldorfského lycea (2. a 4.třída) rozhodli vystoupit na květnovém mezinárodním fóru eurytmie v německém Witten Annen. Této akce se zúčastnilo asi 600 lidí – žáků waldorfských škol, profesionálních i amatérských eurytmických skupin a studentů eurytmie. Akce je oblíbená tím, že nabízí pestrý program. Několik hodin uměleckých vystoupení denně, jakož i různé zajímavé kurzy a worshopy. V neposlední řadě je prostorem, v kterém se můžou potkat a poznat žáci waldorfských škol z různých krajin (letos to byla Brazílie, Norsko, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Německo a Holandsko). Každá skupina nebo třída v průběhu festivalu vystupovala se svým programem a ukázala tak, jakými tématy se v rámci eurytmie zabývá a jak přistupuje k jejich zpracování. Fórum je tak příležitostí ke komunikaci, výměně zkušeností s vrstevníky a možností něco nového se naučit.
Program pražského 2.r. WL se skládal z 1. věty Bouřkové sonáty od Ludwiga van Beethovena a dvou dramatických textů (příběh „Šašek a smrt“ a báseň „Rozcestí sváru“), které si studenti pro eurytmické ztvárnění sami napsali. Na přípravě vystoupení studenti pracovali půl roku a součástí byl i umělecký týden, který byl celý věnovaný cvičení.
14 absolventů 4.ročníku (v době konání festivalu už čerstvě a úspěšně po maturitě) předvedlo v rámci fóra ukázky z maturitního vystoupení. Program byl sestaven z básní českých, německých a amerických básníků, skladby S.Rachmaninova a hudební kompozice studenta 3.ročníku Jonáše Starého, kterou sme převedli do pohybově-eurytmického ztvárnění.
Úsilí, nasazení a vysoká úroveň eurytmické práce obou pražských skupin studentů vzbudily u publika nadšený ohlas a vzbudili zájem o to, aby čeští studenti ukázali příští rok dalši eurytmické vystoupení nejen v rámci festivalu, ale i na jiných waldorfských školách v Německu.

10. ročník eurytmického festivalu ve Witten Annen

V termínu od 8. do 12. 5. 2013 se konal 10. ročník eurytmického festivalu v německém Witten Annen. Je to festival určený mladým lidem – žákům waldorfských škol, studentům eurytmie, stejně tak i amatérským a profesionálním eurytmickým skupinám. Třídy a soubory z celého světa sem jednou do roka přicházejí, aby se podělili o plody svojí eurytmické práce, poznali se navzájem a strávili spolu několik příjemných dní.

Studenti 3. ročníku waldorfského lycea se rozhodli, že bohatý program festivalu obohatí o jeden český příspěvek. Chtěli připravit vystoupení, které bude odrážet jejich mladou sílu, fantazii a nasazení, ale taky eurytmické schopnosti. A tak se od listopadu začal sestavovat program „šitý na míru“ celé třídě. Studenti přiložili ruku k dílu a po celou dobu vystoupení spoluvytvářeli a formovali. Přinášeli nápady k tvorbě choreografií, šili si kostýmy. Sami si napsali texty – mytologické vyprávění o stvoření člověka „Souboj živlů“ a báseň „Kde jeden od srdce má klíč“, ve které se dramaticky potkává dobro se zlem a čistá láska bojuje s chamtivostí a lstivostí. Z mnoha nabídnutých skladeb se rozhodli pro známou, strhující 1. větu Patetické sonáty „c mol“ od L. v. Beethovena. A pět děvčat ze třídy ve volném čase usilovně pracovalo na impresionistické skladbě Passepied od Clauda Debussyho.

Do května byl program hotový a po jeho prezentaci v Salesiánské divadle v Praze a na Waldorfské škole v Heidelbergu jsme ho pak v poslední den festivalu ukázali na dlouho očekávaném vystoupení ve Witten Annen. Dali jsme do toho všechno a věříme, že  publikum i my si poneseme tento zážitek ještě dlouho v paměti.