Příspěvky

Ilustrativní obrázek příspěvku

Za taji Ralska – pozvánka

Zveme vás na komentovanou prohlídku vojenského újezdu Ralsko, kterou povede v rámci své ročníkové práce Kryštof Švejda.  Akce se koná za každého počasí 12. listopadu.

Vojenský újezd Ralsko vznikl v roce 1951 v oblasti českých Sudet, které po druhé světové válce zůstaly prakticky prázdné. Vesnice zpustly a v průběhu vojenského výcviku byly postupně srovnány se zemí. Po roce 1968, kdy v prostoru vojska Varšavské smlouvy vystřídaly to československé, se prostor ještě rozšířil a vzniklo zde velké množství vojenských objektů – sklad jaderných hlavic, kasárna, hangáry u Hradčanského letiště, škola…

Většina z těchto objektů zůstala po roce 1989 prázdná a dodnes, pokud ještě nebyly zbourány, stojí jen jejich betonové kostry. Cestou tedy potkáme konstrukci bývalého železničního mostu přes řeku Ploučnici, zpustlé panelákové sídliště nebo betonovou pláň letiště v Hradčanech.

Výlet povede do míst zaniklé vesnice, poloosídleného sídliště, vojenského letiště. Můj výklad se
zaměří na historickou proměnu místa.

Kryštof Švejda

Za taji Ralska

Ilustrativní obrázek příspěvku

Pozvánka na koncert

Vážení přátelé,

 

rádi bychom vás pozvali na další koncert v Chrámu u Salvátora (evangelická farnost, Salvátorská ulice 1045/1, 110 00 Praha 1), který se uskuteční ve středu 8. února 2023 od 19:30. Tentokrát vystoupí hned tři třídy (2. – 4. ročník Waldorfského lycea v Praze) i vokální ansámbl Collegium Musica.

 

Jak prosili Beránka Božího o smilování Antonio Lotti a o čtvrt tisíciletí později i Paul Hindemith? 

Jak uchopili centrální křesťanskou modlitbu – Otčenáš – Franz Liszt a Igor Stravinskij? 

A jak se Benjamin Britten poklonil sv. Cecílii, patronce všech hudebníků?

 

Těšit se můžete na opravdu pestrý program složený z drobnějších kusů hudby barokní, romantické i současné.

Antonio Lotti: Missa Brevis

Franz Liszt: Pater Noster z oratoria Christus (1866)

Igor Stravinskij: Pater Noster, K046 (1926)

Benjamin Britten: Hymn to St. Cecilia, Op. 27 (1942) – 1. Tranquillo e comodo; 2. Vivace

Paul Hindemith: Agnus Dei ze Mše pro smíšený sbor a capella (1963)

 

Součástí koncertu bude také světová premiéra kontrabasového duetu, který vznikl jako součást ročníkové práce mladého nadějného autora Tomáše Jansena, jednoho z nástrojů se chopí sám autor a druhého absolvent naší školy Matyáš Polák.

 

Vstupné je dobrovolné, výtěžkem podpoříte hudební život školy i konání dalších koncertů.

Těšíme se na viděnou!

 

Ondřej Ševčík, Filip Vosáhlo a Tsira Jirout

Ilustrativní obrázek příspěvku

Přednáška o rakovině děložního hrdla

Zveme vás na opakovanou přednášku Rózy Veselovské, kterou pořádá v rámci své ročníkové práce. O opakování přednášky požádal pan učitel Ševčík, neboť práce má nesporné kvality. Rádi bychom pozvali především děvčata z osmých a devátých tříd ZŠ a prvačky ze středních škol, kterých se téma asi nejvíce týká.

Rakovina děložního čípku(1)