Společná prezentace výjezdů 1., 2. a 3. ročníku dne 13. 9. 2013

Zveme Vás na společnou prezentaci výjezdů 1. až 3. ročníku, které se uskutečnily v uplynulých dvou týdnech. Prezentace proběhne v pátek 13. 9. 2013 od 10:10 do 10:55 ve vestibulu naší školy. Budete mít možnost se dozvědět o adaptačním kurzu 1. ročníku, o výměnném výjezdu 2. ročníku do Ostravy a o biologicko-enviromentálním praktiku 3. ročníku ve slovenském Rudohoří. Zazní i minimálně jedna píseň, kterou studenti nacvičili.