Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert studentů 2. ročníku a členů Vokalensemble Atelierschule Zürich

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na koncert studentů 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční 20. dubna 2016 od 19:00 v Chrámu u Salvátora (Salvátorská 1) v Praze. V tomto školním roce jsme navázali mezinárodní spolupráci s Atelierschule Zürich a společná vystoupení ve Švýcarsku, kde jsme se podíleli na provedení Schubertovy Mše G-dur, již máme za sebou.

Nyní se těšíme na návštěvu švýcarských studentů a učitelů v Praze, v jejímž rámci proběhne i výše zmíněný večerní koncert. Na programu jsou zařazeny skutečné hudební skvosty. Za zmínku stojí zejména zcela výjimečné uvedení několika částí skladby Officium Defunctorum od českého barokního skladatele J. D. Zelenky, která dosud nebyla vydána a existuje pouze v rukopise. Dále pak společné provedení Schubertovy Mše G-dur. Sbor složený ze studentů 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze a členů Vokalensemble Atelierschule Zürich doprovodí smyčcové kvarteto a varhany.

Zde naleznete pozvánku s kompletním programem. Vstupné je dobrovolné a jeho zaplacením podpoříte nejen česko-švýcarskou hudební spolupráci, ale i nákup eurytmických cviček pro účast studentů 2. ročníku na mezinárodním eurtymickém fóru ve Witten/Annen.

Těšíme se na viděnou
Tsira Jirout a Ondřej Ševčík