Ilustrativní obrázek příspěvku

EU sóla 3. ročníku

Ve čtvrtek 23. 5. žáci 3. ročníku slavnostně ukončili tříletou výuku předmětu eurytmie ukázkou svých sól, na kterých pracovali několik měsíců. Vystoupení proběhlo v prostoru H55 v Hloubětíně.

Třeťáci publiku přinesli různorodý a rozmanitý program – k zhlédnutí byly básně humorné i vážné, autorů domácích (včetně autorských básní studentů) i zahraničních. Každý předvedl a ukázal ve své básni také kousek sebe – i proto to byl program tak krásný a jedinečný. Mluveným slovem nás doprovázel Lukáš Houdek.

Děkujeme všem zůčastněným – na scéně i v publiku! Při setkání ve společném prostoru vznikla atmosféra sdílení prožitků a vzájemnosti, v níž mohl eurytmický pohyb ožít a být prožitý na obou stranách.