Seminář pro učitele cizích jazyků

20. a 21. března 2015 se koná v prostorech školy další seminář pro učitele angličtiny a němčiny vedený zahraničními lektory. Je otevřen i novým zájemcům, blíže v přiložené pozvánce.

Pozvánka na  jazykový seminář