Světová škola

Naše škola v tomto školním roce usiluje o získání titulu „Světová škola“. To znamená školu,

  • 5627která se ve výuce zabývá tématy globální souvislosti světa a z ní plynoucích problémů, lidských práv, humanitární pomocí a rozvojové spolupráce
  • která tato témata také prezentuje veřejnosti
  • která se zajímá o sociální, ekologické, občanské a další souvisící problémy v místě svého působení
  • která navrhuje možná řešení těchto problémů a pořádá nebo spolupořádá akce, které řešení napomáhají

V rámci projektu dne 13. května pořádáme rozsáhlou místní akci, zaměřenou na principy obchodu Fair trade. Přijměte naše srdečné pozvání na Férový kafe.