Aktuality ze života školy

Ilustrativní obrázek příspěvku

O pedagogice v Českém rozhlasu

Trochu více o naší škole si můžete poslechnout v diskusním pořadu Třetí dimenze na ČRo Leonardo ve čtvrtek 29. května od 14 hodin nebo kdykoliv z archivu ČRo.

Alternativní škola. Realitu alternativního vzdělávání v ČR rozebírají Ing. Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, RNDr. Anna Jelínková, ředitelka školy Na Dlouhém Lánu, kde jsou třídy Montessori, a Mgr. František Prokop, ředitel ZŠ Táborská.

leonardo

Přehrát/uložit pořad z archivu (mp3)

Projekt výuky v SRN

Po loňské návštěvě studentů z partnerské školy v německém Prienu v Praze se nyní naši studenti vypravili k nim. Ve dnech 7–18. dubna 2008 bydlí v rodinách rozmístěni okolo krásného jezera Chimsee a účastní se výuky ve škole – modelování z hlíny, kovářství, češtiny, sborového zpěvu a sportovních aktivit. Plánovány jsou i společné koncerty v Prienu a okolí.

Výstava waldorfských výtvarníků

26.3. – 4.4.2007 se v prostorách školy koná VÝSTAVA WALDORFSKÝCH VÝTVARNÍKU na téma EGYPT – ANTIKA. Zahrnuje kresby a fotografie z návštěvy berlínských muzeí, kde se studenti zabývali především sochami z tohoto období. Výstava je přístupná v době provozu školy, tj. ve všední den od 8 do 16 hodin.

Den otevřených dveří

V úterý 12.12.2006 Vás zveme na Den otevřených dveří. V jeho dopolední části se můžete podívat do vyučování, odpoledne se pak dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení.

Zájemci o návštěvu vyučování se shromáždí v 7:45 před školou. Od 8:00 do 9:50 probíhá epochové vyučování, pak následují 45 minutové odborné hodiny. Počet návštěvníků ve vyučování je omezen na 15, proto prosíme o přihlášení předem na tel. 272 770 378.

Na odpolední informační schůzku můžete přijít v 16:00 nebo v 17:30 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Waldorfské lyceum odstartovalo!

V pondělí 4.9.2006 jsme zahájili nejen nový školní rok, ale také plný provoz naší školy. Je výjimečné, že Magistrát hlavního města Prahy zřídil novou školu (v době kdy se školy spíše ruší), je skvělé, že je to škola alternativní (v době kdy na ministerstvu školství byly tendence jinakost spíše potlačovat) a je příjemné, že tato škola začíná v nově zrekonstruovaných prostorech. Přivítali jsme naše první studenty, první rodiče a první učitele. A také hosty, kteří se každý svým dílem o vznik této školy zasloužili: primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma, bývalého děkana PedFUK pana Zdeňka Heluse, ombudsmana pana Otakara Motejla a zastupitele hl. m. Prahy pana Petra Vlasáka.

Budoucnost není to, co se nám „přihodí“, ale to co utváříme svými činy. Od tohoto dne jsme začali společně tvořit pražskou waldorfskou střední školu.