Den hudby

Naši studenti hudbou žijí ve výuce i o přestávkách, a tak jsme uspořádali „Den hudby“ – jehož 1. ročník proběhl 11.6. 2008. Uskutečnila se různá hudební vystoupení tříd, školního sboru, jednotlivců nebo hudebních skupin. Moc se nám to všem líbilo, příští rok už se těšíme na další!