iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

V roce 2022 se naše škola zapojila do projektu iKAP 2 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047), podporovaného Evropskou Unií a Magistrátem Hl. města Prahy.

Cílem projektu je další rozvoj školy prostřednictvím tandemové výuky, zapojení odborníků z praxe, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, koordinace spolupráce školy a zaměstnavatelů a kariérního poradenství.

Celková výše předpokládané podpory je 531 tis. Kč.