Ilustrativní obrázek příspěvku

Pozvánka na eurytmické vystoupení

Srdečně Vás zveme na eurytmické vystoupení studentů 2. a 3. ročníku Waldorfského lycea v Praze.
Uvidíte eurytmii na skladby od L. v. Beethovena, S. Rachmaninova, J. Brahmse a F. Chopina, ale i eurytmické ztvárnění autorských textů studentů.
Část programu budou žáci obou ročníků prezentovat na mezinárodním eurytmickém festivalu pro mladé Forum Eurythmie ve Witten-Annen v Německu.
Vystoupení se koná v Salesiánském divadle v Kobylisích 7. 5. 2015 v 18.00.