Schiller – Gespräche 2007

V dubnu jsme se zúčastnili mezinárodní divadelní soutěže ve Vídni. Podobně jako další evropští studenti jsme zpracovali téma: „Stát je tak dokonalý, jako je dokonalý občan, který ho vytváří.“