Ilustrativní obrázek příspěvku

Sociální podnikání ve III. ročníku

Už několik let je součástí výuky ve IV. ročníku podnikatelský projekt, při němž studenti využívají nabytých znalostí z ekonomie a práva, aby ve dvou až čtyřčlenných týmech vypracovali reálný podnikatelský záměr.

Letos jsme jako přípravu podnikatelského projektu pilotně zařadili do III. ročníku doplňkový projekt na téma sociálního podnikání, na nějž budou moci studenti při podnikatelském projektu na začátku IV. ročníku navázat.

Projekt vedl Lukáš Policar, člen platformy Inovátoři.cz a spoluzakladatel projektu Podnikavá škola. S ním se 12. května studenti III. ročníku sešli na úvodní projektový den, během něhož se seznámili se základními pojmy a uvědomili si problémy ve svém okolí, které by bylo možno řešit právě inovativní podnikatelskou iniciativou.

Části projektového dne se jako host zúčastnila Pavlína Hořejšová, spoluzakladatelka start-upu Rekola a nyní proponentka inovátorského sdružení Ashoka, která představila ideu Rekol a vyprávěla jejich příběh od prvního nápadu až ke dnešnímu úspěšnému podniku. Na příkladě Rekol se pak účastníci naučili sestavovat „Lean Canvas“ a rozumět základním principům sociálního podnikání.

Zatímco účast na úvodním projektovém dni byla součástí povinné výuky, následujících projektových odpolední 16., 23. a 30. května se již účastnily dobrovolné týmy studentů (k účasti se rozhodlo něco přes polovinu žáků III. ročníku). Jeden čtyřčlenný tým postavili i učitelé.

Během těchto tří týdnů pak účastníci projektu rozpracovali své podnikatelské nápady do stavu, v němž bylo možno je 30. května prezentovat odborné porotě – ještě ne jako plně propočítané podnikatelské záměry, ale jako solidní základ pro případné pokračování při podnikatelském projektu na podzim.