Stanovisko ke stávce ve školách, vyhlášenou školskými odbory na 27. 11. 2023

Stanovisko Waldorfského lycea ke stávce ve školách, vyhlášenou školskými odbory na 27. 11. 2023

 

Naše škola souhlasí s požadavky formulovanými školskými odbory.

Veškerá omezení pro školy způsobená škrty v rozpočtu, tedy nutnost zásahů do organizace výuky vedoucích například ke slučování doposud dělených hodin, ale i nedůstojné odměňování nepedagogických pracovníků jsou z našeho pohledu nepřijatelné.

 

Vzhledem k dlouhodobě plánované koncepční práci pedagogů na tento den a dlouho plánovanému epochovému vyučování se naše škola nepřipojí ke stávce aktivně, nicméně stávku podporujeme.

Pro zachování kvality vzdělávání je zásadní ponechat školám svobodu pro jejich působení. Plánovanými finančními omezeními hrozí, že tuto svobodu nebudou moci uplatnit.