Třídní cesta do Řecka 2016

V květnu 2016 se Waldorfské lyceum s namixovanými studenty napříč všemi ročníky vydalo na dalekou, objevnou cestu na jih Evropy. Cesta započala ve čtvrtek 26. 5., kdy jsme vyrazili z Prahy do Ancony na trajekt, který nás dopravil až do Patrasu, odkud jsme naším autobusem a skvělými pány řidiči započali cestu po Řecku.

Na pevnině nás přivítal příjemný přímořský vzduch a skvostný pohled na horizont. První velký výlet na nás čekal v Delfách, které nás očarovali svou otevřeností jak přírody, tak místních Řeků. Dozvěděli jsme se, jak před mnoha lety probíhalo věštění od Pýthie. V Athénách jsme pohlédli na město z velkolepé Akropolis, která je symbolem a dominantou Athén, na níž leží slavný Parthenón. Pár z nás se vydalo i k níže položenému Hefaistově chrámu, který vyzařoval tajemno dávných řeckých bohů, a je zasvěcen bohu Hefaistovi a ochránkyni města, bohyni Athéně. Další stopkou na našem putování byl Epidauros, kde se nachází Asklépiova svatyně, která byla ve středověku největším samoléčebným centrem. Zachovaný amfiteátr se pyšní úžasnou akustikou, kterou jsme samozřejmě sami otestovali. V Mykénách, díky kterým proslul archeolog H. Schliemann, jsme prošli příznačnou Lví bránou do mykénské pevnosti, pod kterou leží šachtové hrobky, ve kterých jsme rovněž vyzkoušeli akustiku a prožili si tak niterný zážitek ze zpěvu. Posledním velkým městem, které jsme objevovali a odhalovali jeho krásu, je Starověká Olympie. Navštívili jsme olympijské archeologické muzeum, kterému dominují sochy Niké a sochy z Diova chrámu.

Cestu za objevením jsme prožili v příjemné atmosféře a ve zdraví se navrátili do našeho lycea na Opatově. Vytržení ze stereotypu nám umožnilo nejen vnímat to kolem, ale i to v nás.