Účast na 11. ročníku mezinárodního eurytmického fóra pro mladé ve Witten-Annen

I letos se studenti waldorfského lycea (2. a 4.třída) rozhodli vystoupit na květnovém mezinárodním fóru eurytmie v německém Witten Annen. Této akce se zúčastnilo asi 600 lidí – žáků waldorfských škol, profesionálních i amatérských eurytmických skupin a studentů eurytmie. Akce je oblíbená tím, že nabízí pestrý program. Několik hodin uměleckých vystoupení denně, jakož i různé zajímavé kurzy a worshopy. V neposlední řadě je prostorem, v kterém se můžou potkat a poznat žáci waldorfských škol z různých krajin (letos to byla Brazílie, Norsko, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Německo a Holandsko). Každá skupina nebo třída v průběhu festivalu vystupovala se svým programem a ukázala tak, jakými tématy se v rámci eurytmie zabývá a jak přistupuje k jejich zpracování. Fórum je tak příležitostí ke komunikaci, výměně zkušeností s vrstevníky a možností něco nového se naučit.
Program pražského 2.r. WL se skládal z 1. věty Bouřkové sonáty od Ludwiga van Beethovena a dvou dramatických textů (příběh „Šašek a smrt“ a báseň „Rozcestí sváru“), které si studenti pro eurytmické ztvárnění sami napsali. Na přípravě vystoupení studenti pracovali půl roku a součástí byl i umělecký týden, který byl celý věnovaný cvičení.
14 absolventů 4.ročníku (v době konání festivalu už čerstvě a úspěšně po maturitě) předvedlo v rámci fóra ukázky z maturitního vystoupení. Program byl sestaven z básní českých, německých a amerických básníků, skladby S.Rachmaninova a hudební kompozice studenta 3.ročníku Jonáše Starého, kterou sme převedli do pohybově-eurytmického ztvárnění.
Úsilí, nasazení a vysoká úroveň eurytmické práce obou pražských skupin studentů vzbudily u publika nadšený ohlas a vzbudili zájem o to, aby čeští studenti ukázali příští rok dalši eurytmické vystoupení nejen v rámci festivalu, ale i na jiných waldorfských školách v Německu.