Prezentace ročníkových prací a benefiční koncert 3. ročníku

Vytváření a prezentace ročníkové práce je jedním z vrcholů třetího ročníku. V tomto školním roce si studenti vybrali například témata Teorie her, Tvorba objektů inspirovaná básní Adam a Eva, Jak napsat filmový scénář, Komunitní životy, Manipulace v mezilidských vztazích, Stavba elektrické kytary, Downův syndrom. Vzdělávání romských dětí. Dosažená úroveň řady prací a jejich prezentace byly vynikající. Veřejná prezentace jednotlivých prací probíhala ve dnech 5. a 6. dubna 2013, zúčastnili se jí studenti z jiných ročníků, učitelé, rodiče a hosté. Dvě studentky se účastnily se svými pracemi i městského kola Středoškolské odborné činnosti.

Součástí prací některých studentů byla také mediální tvorba, např. dokument o zorganizovaném hudebním festivalu Marií Zandálkovou.

Jako slavnostní zakončení ročníkových prací studenti uspořádali benefiční koncert v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1, kde jejich sbor zazpíval skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta.

Témata prací najdete v letáčku.