Volitená maturita z eurytmie

V roce 2013/2014 na seznam předmětů v rámci školní maturity přibyl nový předmět – eurytmie. Složit maturitní zkoušku z eurytmie se hned v tomto školním roce odhodlalo 12 studentů čtvrtého ročníku.

Jak maturita z eurytmie vypadá?

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky z eurytmie je potřeba obstát v obou jejích částech: teoretické i umělecké.

Příprava na teoretickou část maturity probíhala v průběhu celého školního roku formou maturitního semináře, který studenti navštěvovali jednou týdně. V rámci něho probírali 20 vybraných témat z eurytmie a 20 z hudební teorie a poetiky.

Při ústní – teoretické maturitní zkoušce bude pak mluvit každý student k jedné otázce, která bude obsahovat obě části (tzn. bude mít formu eurytmie/hudební teorie nebo eurytmie/poetika).

Na uměleckou část maturity se studenti připravovali taky celý školní rok. Navštěvovali eurytmický kroužek, na kterém se cvičili v tónové eurytmii. Pracovalo se zejména na skladbě Sonáta c moll od Jonáše Starého.

Od ledna k této skupinové umělecké práci přibyla i eurytmická práce studentů na maturitních sólech a duetech. Na vybraných textech a skladbách se pokoušeli pracovat tak, aby v jejich převedení do eurytmického pohybu uplatnili všechny eurytmické dovednosti a témata, které si za 4 roky studia osvojili.

Vrcholem přípravy na uměleckou část maturity má být závěrečné maturitní vystoupení studentů, které se uskuteční dne 24. 4. 2014 o 19.30 ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze.

Okruhy témat z eurytmie, poetiky a hudební teorie

Eurytmie

 1. Vznik a vývoj eurytmie
 2. Eurytmie a taneční umění
 3. Eurytmie jako viditelná mluva a viditelný zpěv
 4. Eurytmie v mateřské školce
 5. Eurytmie na waldorfské škole
 6. Podniková eurytmie
 7. Hůlková cvičení
 8. Základní výrazové prostředky eurytmie
 9. Vokály a konsonanty
 10. Duševní gesta
 11. Ztvárnění barev v eurytmickém pohybu
 12. Formy na základě gramatických zákonitostí řeči (apollónský princip)
 13. Dramatická eurytmie (dionýský princip)
 14. Tónová eurytmie
 15. Intervaly
 16. Klíční kost a kosti horní končetiny a jejich spojitost s gesty intervalů
 17. Dur, mol a disonance
 18. Melodie, rytmus, takt

Poetika

 1. Rytmus a verš
 2. Básnické prostředky
 3. Poetika a její místo mezi literárními vědami
 4. Tvorba řeči a hlásek
 5. Zvukové prostředky v básni
 6. Forma básně a básnické útvary s pevnou formou
 7. Báseň z hlediska dionýských a apollónských kvalit
 8. Literární druh
 9. Celková analýza básně
 10. Celková analýza básně

Hudební teorie

 1. Intervaly
 2. Akord
 3. Stupnice
 4. Takt, rytmus, melodie
 5. Baroko
 6. Klasicismus
 7. Romantismus
 8. Impresionismus
 9. Expresionismus
 10. Prostředky a styly komponování ve 20. století v Evropě