Waldorfské lyceum odstartovalo!

V pondělí 4.9.2006 jsme zahájili nejen nový školní rok, ale také plný provoz naší školy. Je výjimečné, že Magistrát hlavního města Prahy zřídil novou školu (v době kdy se školy spíše ruší), je skvělé, že je to škola alternativní (v době kdy na ministerstvu školství byly tendence jinakost spíše potlačovat) a je příjemné, že tato škola začíná v nově zrekonstruovaných prostorech. Přivítali jsme naše první studenty, první rodiče a první učitele. A také hosty, kteří se každý svým dílem o vznik této školy zasloužili: primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma, bývalého děkana PedFUK pana Zdeňka Heluse, ombudsmana pana Otakara Motejla a zastupitele hl. m. Prahy pana Petra Vlasáka.

Budoucnost není to, co se nám „přihodí“, ale to co utváříme svými činy. Od tohoto dne jsme začali společně tvořit pražskou waldorfskou střední školu.