Ilustrativní obrázek příspěvku

Za taji Ralska – pozvánka

Zveme vás na komentovanou prohlídku vojenského újezdu Ralsko, kterou povede v rámci své ročníkové práce Kryštof Švejda.  Akce se koná za každého počasí 12. listopadu.

Vojenský újezd Ralsko vznikl v roce 1951 v oblasti českých Sudet, které po druhé světové válce zůstaly prakticky prázdné. Vesnice zpustly a v průběhu vojenského výcviku byly postupně srovnány se zemí. Po roce 1968, kdy v prostoru vojska Varšavské smlouvy vystřídaly to československé, se prostor ještě rozšířil a vzniklo zde velké množství vojenských objektů – sklad jaderných hlavic, kasárna, hangáry u Hradčanského letiště, škola…

Většina z těchto objektů zůstala po roce 1989 prázdná a dodnes, pokud ještě nebyly zbourány, stojí jen jejich betonové kostry. Cestou tedy potkáme konstrukci bývalého železničního mostu přes řeku Ploučnici, zpustlé panelákové sídliště nebo betonovou pláň letiště v Hradčanech.

Výlet povede do míst zaniklé vesnice, poloosídleného sídliště, vojenského letiště. Můj výklad se
zaměří na historickou proměnu místa.

Kryštof Švejda

Za taji Ralska