Aktuality ze života školy

Stanovisko ke stávce ve školách, vyhlášenou školskými odbory na 27. 11. 2023

Stanovisko Waldorfského lycea ke stávce ve školách, vyhlášenou školskými odbory na 27. 11. 2023

 

Naše škola souhlasí s požadavky formulovanými školskými odbory.

Veškerá omezení pro školy způsobená škrty v rozpočtu, tedy nutnost zásahů do organizace výuky vedoucích například ke slučování doposud dělených hodin, ale i nedůstojné odměňování nepedagogických pracovníků jsou z našeho pohledu nepřijatelné.

 

Vzhledem k dlouhodobě plánované koncepční práci pedagogů na tento den a dlouho plánovanému epochovému vyučování se naše škola nepřipojí ke stávce aktivně, nicméně stávku podporujeme.

Pro zachování kvality vzdělávání je zásadní ponechat školám svobodu pro jejich působení. Plánovanými finančními omezeními hrozí, že tuto svobodu nebudou moci uplatnit.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Navštivte nás na veletrhu středních škol Schola Pragensis

Srdečně vás zveme na veletrh středních škol Schola Pragensis, který se koná od 23. do 25. listopadu 2023 v Kongresovém Centru Praha. Naše Waldorfské lyceum najdete na stánku číslo 403 ve 4. patře, kde na vás budou čekat naši učitelé a studenti, aby vám představili naše studijní program a zodpověděli veškeré vaše dotazy. Přijďte se dozvědět více o našem přístupu k výuce a podívat se na ukázky studentských prací.

  • čtvrtek, 23. listopadu 2023 od 9.00 do 18.00
  • pátek, 24. listopadu 2023 od 9.00 do 18.00
  • sobota, 25. listopadu 2023 od 9.00 do 15.00

Více informací na www.scholapragensis.online.

Těšíme se na setkání s vámi!

Ilustrativní obrázek příspěvku

Dny otevřených dveří 2023

Dny otevřených dveří v tomto školním roce budou v následujících termínech:

  • pondělí, 6. listopadu 2023
  • úterý, 12. prosince 2023
  • středa, 24. ledna 2024
  • pondělí, 19. února 2024

Ráno od 8 do 10 hod se můžete zúčastnit tzv. hlavního vyučování. Přijďte prosím včas.

Od 10 do 11 hodin následuje informační schůzka, na níž se dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení.

Potom můžete navštívit další vyučování.

Pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit dopoledního programu, se koná informační schůzka o studiu od 17 do 18 hodin.

Není nutné se přihlašovat. Pokud chcete navštívit konkrétní epochu,  přijďte raději dřív, abyste měli jistotu, že tam bude ještě místo.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Za taji Ralska – pozvánka

Zveme vás na komentovanou prohlídku vojenského újezdu Ralsko, kterou povede v rámci své ročníkové práce Kryštof Švejda.  Akce se koná za každého počasí 12. listopadu.

Vojenský újezd Ralsko vznikl v roce 1951 v oblasti českých Sudet, které po druhé světové válce zůstaly prakticky prázdné. Vesnice zpustly a v průběhu vojenského výcviku byly postupně srovnány se zemí. Po roce 1968, kdy v prostoru vojska Varšavské smlouvy vystřídaly to československé, se prostor ještě rozšířil a vzniklo zde velké množství vojenských objektů – sklad jaderných hlavic, kasárna, hangáry u Hradčanského letiště, škola…

Většina z těchto objektů zůstala po roce 1989 prázdná a dodnes, pokud ještě nebyly zbourány, stojí jen jejich betonové kostry. Cestou tedy potkáme konstrukci bývalého železničního mostu přes řeku Ploučnici, zpustlé panelákové sídliště nebo betonovou pláň letiště v Hradčanech.

Výlet povede do míst zaniklé vesnice, poloosídleného sídliště, vojenského letiště. Můj výklad se
zaměří na historickou proměnu místa.

Kryštof Švejda

Za taji Ralska

Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert 3. ročníku

Vážení přátelé,

 

rádi bychom vás pozvali na koncert studentů 3. ročníku, který se uskuteční 26. září 2023 od 19:30, a to (poněkud neobvykle) v Kostele Panny Marie Vítězné (Karmelitská 9, Praha 1) známém též jako Kostel Pražského Jezulátka.

 

Těšit se můžete především na téměř neznámou Glagolskou mši od Josefa Bohuslava Foerstera, oslavný hymnus Antona Brucknera Ecce sacerdos magnusPater Noster z oratoria Christus Franze Liszta. Hudebně nás již tradičně doprovodí varhaník MgA. Martin Moudrý, nově pak dvojice pozounistů ze ZUŠ Lounských. Vystoupení jsme doplnili ještě několika drobnějšími střípky z práce v 1. ročníku.

 

Kromě studentů 3. ročníku vystoupí také vokální ansámbl Collegium musica, který doplní převážně romantický repertoár současnějšími tóny, jež k uchu patronky všech hudebníků v podobě Hymnu ke sv. Cecilii vyslal Benjamin Britten.

 

Společně se studenty se těšíme na viděnou

 

Ondřej Ševčík, Filip Vosáhlo a Tsira Jirout

Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací

Srdečně vás zveme na prezentace ročníkových prací našich třeťáků.

Akce se koná v eurytmickém sále naší školy v pondělí a v úterý 26.-27.6.2023