Ekologické praktikum II. ročníku v Českém ráji

23.3.09 – první den. První den jsme dorazili do penzionu Pod Hlavaticí, který leží na tzv. zlaté stezce Českého ráje. Po obědě začala naše první práce – odklízení větších i menších větví z třešňového sadu. Rozdělili jsme se na dvě poloviny, někteří nosili, jiní stříhali ostružiní a malé javůrky. Každá skupina si určila jedno místo, kam větve nosila a vytvořila z nich větší hromadu. Po jablečné svačině jsme některé větší kmeny odnesli na stráň nedaleko od třešnového sadu. Následoval přesun k chatce u teepee, kde dva ze služby vytvořili večeři a já s panem profesorem Ševčíkem, Káčou a Anetou odešel na nákup. Ostatní dopřipravili večeři a čekali nás v teepee. Jakmile jsme dorazili s nakoupenými zásobami na zítřejší večeři a občerstvili se chlebem s vynikající česnekovou pomazánkou, začalo večerní povídání. Paní Sádecká vyprávěla o využití některých stromů lidmi v dřívějších dobách a o souvislostech mezi stromy, planetami a kovy, s kterými budeme v závěru školního roku pracovat v projektu „planety a kovy”. Zmínila se o dubu (mars – železo), bříze (venuše – měď), buku (saturn – olovo), třešeň (měsíc – stříbro), jilm (merkur – rtuť), jasan (slunce – zlato), javor (jupiter – cín). Tento den byl teprve počátkem naší práce a už nás bohužel opustila Simona, zvrtnula si nohu a odjela domů.

24.3.09 – druhý den. Budíček v podobě zpěvu učitelů nás vylákal na chutnou snídani. Podle dohody jsme se sešli u chatky pana Fraňka a rozdělili na čtyři skupiny. První stříhala, likvidovala akáty, druhá vykopávala pařez a poté jámu pro jednu z nových jabloní, třetí sbírala odpadky, hrabala smetí, hlínu v jabloňovém sadu, čtvrtá nosila pořezané kmeny z třešňového sadu a prostříhávala jabloně pod odborným vedením paní Drahoňovské z CHKO Český ráj. Vyslechli jsme základní instruktáž o prořezávání (čištění) jabloní a zhlédli názornou ukázku. Poučeni jsme se ve dvojicích pustili s odhodláním do prostříhávání jabloní. Odpoledne se skupiny promíchaly. Někteří pokračovali v kopání jam, stříhání akátů a další s paní Drahoňovskou doupravovali staré jabloně a zbytek spolužáků se staral o oheň. Počasí bylo vcelku přívětivé, až na sněhovou přeháňku. Stromy a krajina kolem nás byla pokryta bílým kobercem sněhu a vše vypadalo pohádkově. Po chvilce opět vysvitlo sluníčko a pohádka pomalu zmizela. Okolo páté hodiny větší část naší třídy zaprotestovala proti další práci a odešla do penzionu. Zbylí dobrovolníci pomohli dodělat, co bylo nutné, a odešli nahoru do chatky, kde připravili večeři. Během přípravy večeře si ti, kteří neodešli do penzionu, vyzkoušeli tepání do mědi nebo pomáhali s přípravou večeře. Po večeři jsme společně zhlédli film An Inconvenient Truth (Nepříjemná pravda), v němž bývalý americký viceprezident Al Gore ukazuje vysvětlení problémů globálního oteplování. Hodně využívá přesvědčivých důkazů a statistik různých výzkumů. Snad se každý z nás nad tímto celosvětovým problémem zamyslel, uvědomil si, že se týká každého z nás.

25.3.09 – třetí den. Za dopoledne jsme stihli doupravit jabloňový sad. To znamenalo, že někteří kopali nové jámy, jiní nosili kameny, hrabali větve, hlínu nebo připravovali podpěrné kůly pro budoucí, mladé jabloně. Odpoledne jsme zasadili všech pět nových jabloní do připravených jam. Před zasazením první jabloně nám paní Sádecká vyprávěla o historii jabloňového sadu a vysvětlila, jak a proč k této revitalizaci došlo. Poté jsme společně zasadili první jabloň s názvem „šampaňská”. Zakryli jsme jámu hlínou, kmen jabloně obvázali a poskládali připravené kůly okolo jejího kmene do trojnožky tak, aby nemohla jabloň spadnout. Popřáli jsme nové jabloni pevnost, jistotu, lásku, důvěru a naději, jak je tomu v naší průpovědi. Toto proběhlo ve starém keltském způsobu sázení jabloní. Zbylé jabloně zasadily zvlášť rozdělené skupiny. Čekal nás pěkný výlet. Navštívili jsme hrad Valdštejn, správce hradu nás seznámil s historií hradu, ukázal vlastnoručně vytvořené modely všech dvanácti hradů a zámků, které lze v Českém ráji navštívit. Po důkladné prohlídce hradu byl dalším cílem Kopicův statek. Cesta krásnými lesy nás dovedla do údolí pod statkem Vojtěcha Kopice. Pod statkem v pískovcových skalách je možné vidět množství reliéfů (hlavně osobností české historie), které pan Kopic vytvořil během druhé světové války, např. mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj, T.G. Masaryk, Jan Žižka, Karel IV., Anežka Přemyslovna, Jan Amos Komenský).

26.3.09 – čtvrtý den. Dopoledne pokračovalo čištění třešňového sadu od větví a nově pokácených stromů. Tato práce nás hodně unavila. Odpoledne nebylo tak náročné. Postupně si každý vyzkoušel tepat z mědi, vyřezávat z jabloňového nebo dubového dřeva. S paní profesorkou Gitevou se probíral průběhu ekologického praktika a portfolia. Večer za námi přijel pan Mrkáček a povídal o „duši” Českého ráje (o jeho prostředí, fauně a flóře) a o své práci, kterou se živí jako pracovník CHKO Český ráj. Promítl zajímavé fotografie z prostředí Českého ráje (vlastní tvorby).

27.3.09 – pátý, závěrečný den. Po snídani jsme si zkoušeli recitaci veršů určených čtyřem živlům a připravili se tím na pokládání základního kamene. Během dopoledne jsme dodělávali vše potřebné v třešnovém sadu, likvidovali ostružiní, odnášeli poslední větve a pálili, co se dalo. Na závěr jsme poděkovali paní Sádecké za její ochotu, čas a trpělivost, kterou s námi měla. Po obědě jsme se rozloučili s penzionem a odkráčeli směr vlakové nádraží. V Praze dne 31.3.2009 Mikuláš Pohribný