V rámci programu Comenius se naše škola zapojila do rozsáhlé mezinárodní spolupráce při vyvíjení Evropského portfolia (European portfolio certificate – EPC), na kterém jsme pracovali společně s 12 waldorfskými školami ze 7 evropských zemí (z Velké Británie, Holandska, Německa, Dánska, Norska, Belgie a Slovinska).

Obsahem projektu byly následující témata:

  • portfolio jako způsob ověřování a závěrečné zkoušky pro střední školu
  • portfolio jako základ evaluace a certifikace
  • portfolio jako dokumentační technika

Od roku 2008 byla práce s portfolii ověřována se studenty 2. a 3. ročníku.

Naše škola se účastnila různých celoprojektových jednání setkání pracovních skupin, participovala na přípravě evaluačního dotazníku, průběžně monitorovala výsledky dotazníkového šetření, a ověřovala navrženou podobu EPC. Ve dnech 10.-12. prosince 2010 uspořádala naše škola rovněž mezinárodní konferenci o portfoliích, které se zúčastnili učitelé ze 7 evropských zemí i zástupce českého ministerstva školství.

Partneři projektu

  • Velká Británie – Michael Hall School, Hereford Waldorf School
  • Holandsko – Rudolf Steiner School Haarlem, Marecollege
  • Belgie – Hiberniaschool
  • Norsko – Rudolf Steinerskolen i Vestfold
  • Dánsko – Rudolf Steinerskolen i Aarhus, Rudolf Steiner Skolen i Odense
  • Německo – Rudolf Steiner Schule Bochum, Waldorfschule Potsdam
  • Slovinsko – Waldorfska skola Ljubljana

Projekt v rámci programu Comenius skončil 31. 7. 2010. V rozvoji práce s portfolii však  naše škola pokračovala v rámci dalšího získaného projektu Vzdělávání pro adaptibilitu v programu OPPA.