Vzdělávání pro adaptabilitu

Tento projekt, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci programu OPPA, probíhal na naší škole od 1. 2. 2010 do 31. 5. 2012

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Projekt byl zaměřen na další rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu, využívajícího silné stránky waldorfské pedagogiky – celostní přístup, rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností, projektové vyučování, výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia, sepjetí s praxí.

Evropské portfolium

V rámci programu Comenius se naše škola zapojila do rozsáhlé mezinárodní spolupráce při vyvíjení Evropského portfolia (European portfolio certificate – EPC), na kterém jsme pracovali společně s 12 waldorfskými školami ze 7 evropských zemí (z Velké Británie, Holandska, Německa, Dánska, Norska, Belgie a Slovinska).

Z lavic k mezinárodním projektům

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a Hlavním městem Prahou.

Projekt probíhal od 1.9.2006 do 31.8.2008.

Aktivity projektu vytvářely podmínky pro realizaci nového studijního programu a jeho evaluaci na Střední škole – Waldorfském lyceu v Praze s využitím zahraničních zkušeností a s napojením na mezinárodní prostředí.

Projekt byl zaměřen na:

  • metodickou a vzdělávací podporu učitelů
  • posílení výuky angličtiny (o 3 hodiny týdně)
  • podporu studentských projektů včetně mezinárodních
  • rozvoj vzdělávacího programu Waldorfské lyceum
  • vytvoření systému sledování a hodnocení rozvoje kompetencí studentů

Partneři projektu

  • Svobodná waldorfská škola, Prien (SRN)
  • Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku ve střední Evropě, Stuttgart (SRN)

S projektem se můžete blíže seznámit zde: