Rozvoj talentu a waldorfská pedagogika

Rozhovor s Ivanem Smolkou pro internetový portál talentovani.cz z dubna 2014.

Dostupné na talentovani.cz | PDF archiv